Vestiging van een vruchtgebruik, recht van erfpacht en opstal: burgerlijke aspecten - E-SEMINARIE

Dit seminarie maakt deel uit van het drieluik: 

Inschrijven op het drieluik kan tegen 400 euro.

Het gebruik van zakelijke rechten is binnen onze samenleving niet langer weg te denken. Steeds meer ondernemingen opteren voor een rechtsfiguur zoals het vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht. Het wettelijk kader was lange tijd niet aangepast.  

Omdat het enerzijds tijd was voor vernieuwing van de respectievelijke wetgeving en om anderzijds te voldoen aan de noden van de vastgoedsector heeft de wetgever, na ongeveer 200 jaar, het goederenrecht via de Wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) in een nieuw kleedje gestoken. Bijna alle bepalingen van deze wet treden in werking op 1 september 2021.

Gezien constructies met zakelijke rechten meer en meer worden gebruikt (en door de belastingadministratie met argusogen worden bekeken), is een goede en geactualiseerde, maar steeds praktijkgerichte, kennis van de burgerrechtelijke aspecten van deze zakelijke rechten noodzakelijk. 

In dit seminarie zal de spreker op praktijkgerichte wijze aandacht besteden aan het recht van vruchtgebruik en de rechten van erfpacht en opstal. Daarbij komen o.a. volgende topics aan bod: 

 • Begripsomschrijving en essentiële kenmerken van vruchtgebruik, erfpacht en opstal; 
 • Wat zijn de contractuele mogelijkheden en beperkingen om de inhoud te boetseren naar eigen inzichten? 
 • Wat zijn de rechten en plichten van de vruchtgebruik-, opstal- en erfpachthouder? 
 • Wat is een accessoir opstalrecht? 
 • Einde van een vruchtgebruik, erfpacht en opstal; 
  • Beëindigingsgronden; 
  • Natrekking en vergoeding; 
  • Eeuwigdurend opstalrecht; 
  • Onderscheid tussen hernieuwing en verlenging. 
 • Wijziging van de duurtijd van een vruchtgebruik, erfpacht en opstal; 
 • Wat is er gewijzigd in het vergoedingsregime van het recht van erfpacht? 
 • Onderhoudsherstellingen versus grove herstellingswerken; 
 • Zijn er valkuilen waarop men moet letten? 
   
Prof. Dr. Vincent Sagaert, Gewoone Hoogleraar KU Leuven & KULAK, Advocaat Eubelius Vastgoedrecht Balie Brussel
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3.5 uur

Inschrijven op het drieluik (21/156) kan tegen 400 euro.

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/12/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/12/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib