Seminaries op locatie

 • VR

  Werken met zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal & erfpacht)

  Meer en meer worden “constructies” met zakelijke rechten door de…

  Vanaf dinsdag, 28/05/2024
 • Innovatie

  Fiscale incentives voor investeringen in innovatie

  De Belgische wetgever heeft tal van fiscale incentives uitgewerkt ter…

  Vanaf dinsdag, 28/05/2024
 • Testament

  De verwerping van de nalatenschap onder de loep genomen

  Bij een erfenisverdeling worden de activa en passiva van…

  Vanaf donderdag, 30/05/2024
 • Grensoverschrijdende herstructuering

  Fiscale focus op grensoverschrijdende herstructureringen

  In dit seminarie wordt, na een schets van het vennootschapsrechtelijk kader…

  Vanaf dinsdag, 4/06/2024
 • Insolventie

  Insolventie (Ondernemingen in moeilijkheden)

  De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de Europese…

  Vanaf donderdag, 6/06/2024
 • Antiwitwas

  De strijd tegen witwassen: de rol van de beroepsbeoefenaar

  Recent werd de zesde antiwitwasrichtlijn (2018/1673) omgezet in de Belgische…

  Vanaf dinsdag, 11/06/2024
 • huwelijksvermogensrecht

  Actualia huwelijks- vermogensrecht anno 2024

  Vooreerst wordt er ingegaan op de actualia van het…

  Vanaf donderdag, 13/06/2024
 • KMO

  Nieuwe KMO-definitie: verhoogde grenzen met uitgestelde werking

  In het seminarie wordt ook…

  Vanaf maandag, 17/06/2024
 • FI

  Fiscale Infoclub 8

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf maandag, 17/06/2024
 • Innovatie

  De aftrek voor innovatie-inkomsten: nu ook in belastingkrediet-verpakking?”

  Om innovatie te stimuleren introduceerde de wetgever met ingang vanaf 2017…

  Vanaf dinsdag, 18/06/2024
 • BV

  BV-vrijstellingen anno 2024

  U krijgt een overzicht en update omtrent voornamelijk de ontwikkelingen in…

  Vanaf dinsdag, 18/06/2024
 • Fiets

  Mijn onderneming stelt een fiets ter beschikking

  Fietsvergoedingen worden vaak gunstig behandeld…

  Vanaf dinsdag, 25/06/2024