On demand

 • FI

  Fiscale infoclub - Volledige reeks

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 20/09/2023
 • Fiscale Infoclub

  Fiscale Infoclub 1

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 20/09/2023
 • Deadline

  Aanpassing van de statuten aan het WVV: deadline 1 januari 2024!

  We zetten voor u nogmaals de overgangsregels op een rijtje. Daarbij wordt…

  Vanaf maandag, 25/09/2023
 • BHH

  Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden

  Deze praktijkgerichte lessenreeks legt een onmisbare basis tot het…

  Vanaf woensdag, 27/09/2023
 • auto

  Auto's anno 2023: overzicht van de btw-aspecten

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de btw-aspecten. Daarbij komt…

  Vanaf maandag, 2/10/2023
 • GDPR

  GDPR-normen voor de accountant/ belastingadviseur

  De GDPR vindt toepassing op eenieder die persoonsgegevens verwerkt,…

  Vanaf donderdag, 5/10/2023
 • Schenking

  Aanwending alternatieve schenkingstechnieken

  Gelet op de afschaffing van de buitenlandse schenkingsroute is menig…

  Vanaf donderdag, 5/10/2023
 • 80%

  Aanvullende pensioenen: de 80%-grens doorgelicht

  Nu de veelbesproken belastinghervorming (waaronder de hervorming van de 80%-…

  Vanaf maandag, 9/10/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 2

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 18/10/2023
 • Financieel plan

  Het financieel plan: moeilijkheden en vragen uit de praktijk

  Meer dan 4 jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe WVV (lees: Wetboek van…

  Vanaf donderdag, 26/10/2023
 • Pensioen

  Fiscale behandeling in België van buitenlandse pensioenen

  We gaan dieper in op de rechtspraak i.v.m. definitief verworven rechten en…

  Vanaf donderdag, 26/10/2023
 • btw

  Essentiële btw-formaliteiten anno 2023

  U krijgt een overzicht van alle Belgische btw-formaliteiten. Hierbij…

  Vanaf maandag, 30/10/2023
 • Subsidies

  Subsidies in de praktijk

  Een snelle zoektocht op internet of een rondvraag bij vrienden en collega's…

  Vanaf maandag, 30/10/2023
 • Afbraak

  Bouw versus nieuwbouw: stand van zaken

  U krijgt de vooreerst de bestaande wettelijke regeling toegelicht.…

  Vanaf donderdag, 9/11/2023
 • Bijverdienen

  Bijverdienen anno 2023

  Als gevolg van de hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande…

  Vanaf maandag, 13/11/2023
 • Gehuwden

  Successieplanning tussen echtgenoten

  Er wordt nagegaan hoe gehuwden of partners elkaar optimaal kunnen beschermen…

  Vanaf maandag, 13/11/2023
 • Studiedag

  Studiedag registratiebelasting i.s.m. Wolters Kluwer

  Tijdens deze studiedag worden 2 verschillende thema’s behandeld.…

  Vanaf woensdag, 15/11/2023
 • Studiedag

  Studiedag erfbelasting i.s.m. Wolters Kluwer

  Tijdens deze studiedag worden 2 verschillende thema’s behandeld.…

  Vanaf woensdag, 15/11/2023
 • Studiedag

  Studiedag registratie- en erfbelasting i.s.m. Wolters Kluwer

  In samenwerking met Wolters Kluwer organiseert de Fiscale Hogeschool een…

  Vanaf woensdag, 15/11/2023
 • eindejaarsverrichtingen

  Checklist optimalisatie vennootschap en topics eindejaarsverrichtingen

  Naar het einde van het kalenderjaar worden we steeds weer geconfronteerd met…

  Vanaf donderdag, 16/11/2023
 • Sport

  Sport en btw

  De btw-aspecten verbonden aan sportactiviteiten staan centraal in dit…

  Vanaf donderdag, 16/11/2023
 • Klokkenluider

  Klokkenluiderswet: Wat? Hoe? Waarom?

  In dit seminarie worden de belangrijkste elementen uit de omzettingswet van…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • CRS

  Grenzen aan de CRS-controles door fiscale rechtbanken

  In de CRS-controles gaat de fiscus uitvoerig te werk en vraagt zij o.a.…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • Procedure

  Praktijkdag fiscale procedure - Voorkom problemen met de fiscus

  Tijdens deze praktijkdag worden 4 actuele thema’s behandeld. Elke…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • Onderzoekstermijnen

  Onderzoeks-, aanslag- en vernieuwde verjaringstermijnen

  De wetgever zorgt er de laatste jaren voor dat de fiscale administratie…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • Bevoegdheden

  Belangrijke nieuwigheden inzake de onderzoeksbevoegdheden van de administratie

  De bevoegdheden van de fiscus werden de afgelopen jaren drastisch aangepast…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 3

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 22/11/2023
 • groepsbijdrage

  Groepsbijdrageregeling: aandachtspunten naar het jaareinde toe!

  U krijgt, gelet op het gegeven dat reeds veel ondernemingen begonnen…

  Vanaf donderdag, 23/11/2023
 • Groene energie

  Groene fiscaliteit anno 2023: btw en inkomstenbelastingen

  U krijgt op een praktische wijze een overzicht van alle aspecten van…

  Vanaf donderdag, 23/11/2023
 • Change is coming

  De Mobiliteitsrichtlijn nader toegelicht

  De Europese Mobiliteitsrichtlijn (EU Richtlijn 2019/2121) wijzigt ingrijpend…

  Vanaf maandag, 27/11/2023
 • SP tussen broer en zus

  Successieplanning tussen broers en zussen

  We onderzoeken hoe broers en zussen hun onderlinge successieplanning kunnen…

  Vanaf maandag, 27/11/2023
 • Echtscheiding

  Doet scheiden fiscaal lijden?

  Iets meer dan één op drie huwelijken wordt ontbonden door echtscheiding. In…

  Vanaf woensdag, 29/11/2023
 • Werkelijk gebruik

  Werkelijk gebruik: problemen in de praktijk

  Sinds 1 januari 2023 moeten gemengde btw-plichtigen die hun btw-aftrek…

  Vanaf donderdag, 30/11/2023
 • Uitbreng

  De uitbreng van roerende en onroerende goederen uit de huwgemeenschap

  We lichten toe met welke burgerrechtelijke en fiscale aandachtspunten…

  Vanaf maandag, 4/12/2023
 • BE-NL DBV

  Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

  Op 21 juni hebben België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag…

  Vanaf donderdag, 7/12/2023
 • Kaderleden

  Expatstelsel: round up

  De recentste aanpassingen en verfijningen door wetgever en…

  Vanaf donderdag, 7/12/2023
 • Premies

  Fiscale behandeling van ontvangen premies

  Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u een overzicht van de…

  Vanaf maandag, 11/12/2023
 • Mobiliteitsbudget

  Mobiliteitsbudget - Fiscale aspecten

  De bedrijfswagen is een hot topic in de Belgische media. Door de…

  Vanaf maandag, 11/12/2023
 • invordering

  Topics inzake inning en invordering van belastingen

  In dit seminarie wordt een aantal topics van de inning en invordering van…

  Vanaf woensdag, 13/12/2023
 • Melding

  Meldingsplichten (voor cijferberoepers) anno 2023

  Er wordt dieper ingegaan op de uitgebreide meldingsplichten ten name van de…

  Vanaf donderdag, 14/12/2023
 • Beroepsgeheim

  Het belang van het beroepsgeheim

  Dit seminarie is gewijd aan de regels met betrekking tot het beroepsgeheim…

  Vanaf donderdag, 14/12/2023
 • Update

  Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

  Wie de belangrijkste nieuwigheden van het afgelopen jaar graag in één keer…

  Vanaf maandag, 18/12/2023
 • tax

  De fiscale antimisbruikbepaling: stand van zaken

  Dit seminarie is bedoeld om een stand van zaken op te maken en een antwoord…

  Vanaf maandag, 18/12/2023
 • Vruchtgebruik

  Waardering van vruchtgebruik

  Voor dit seminarie werd een selectie gemaakt van een aantal items en krijgt…

  Vanaf woensdag, 20/12/2023
 • Reporting

  Duurzaamheids- en ESG-rapporteringen voor accountants

  Tegenwoordig is ESG (environment, social and governance) niet uit de…

  Vanaf donderdag, 21/12/2023
 • Wilsonbekwaam

  Vermogensplanning voor wilsonbekwame personen

  Welke planningstechnieken of -strategieën kunnen worden aangewend teneinde…

  Vanaf donderdag, 21/12/2023
 • update

  Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht & CBN-adviezen

  Dit seminarie stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het…

  Vanaf woensdag, 24/01/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 4

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 24/01/2024
 • Update

  Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

  Dit overzichtsseminarie is een absolute must voor iedereen die beroepsmatig…

  Vanaf donderdag, 25/01/2024
 • update

  Update en jaaroverzicht btw

  Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt in dit seminarie een overzicht gegeven…

  Vanaf maandag, 29/01/2024
 • justitia

  Update en jaaroverzicht fiscale rechtspraak

  U krijgt een grondig en kritisch overzicht van de belangrijkste…

  Vanaf maandag, 5/02/2024
 • Update

  Update en jaaroverzicht lokale belastingen

  U krijgt een overzicht  van de belangrijkste wijzigingen van de…

  Vanaf maandag, 5/02/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 5

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 21/02/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 6

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 20/03/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 7

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 15/05/2024
 • FI

  Fiscale Infoclub 8

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 19/06/2024