Mijn onderneming stelt een fiets ter beschikking: hoe ziet de fiscale behandeling eruit?

Fietsvergoedingen worden vaak gunstig behandeld vanuit fiscaal oogpunt, omdat ze worden beschouwd als een milieuvriendelijk en gezond alternatief voor autorijden.

Alvorens in te gaan op de fiscale behandeling van (bedrijfs)fietsen, zowel in hoofde van de werkgever als werknemer, gaan we in het seminarie na welke voertuigen er als fiets kunnen worden beschouwd. 

Om het fietsgebruik, dat een efficiënte en snelle manier is om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, aan te moedigen, heeft de regering, via de Wet van 22 december 2023, beslist om de vrijgestelde kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets aantrekkelijker te maken door het bedrag per kilometer te verhogen (naar 0,35 EUR per kilometer), maar met toepassing van een jaarlijks plafondbedrag (3.500 EUR per belastingplichtige). 

De vrijstelling van de vergoeding wordt voortaan gekoppeld aan de voorwaarde dat de beroepskosten van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld. De vrijstelling van het voordeel dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets is eveneens gekoppeld aan de toepassing van de forfaitaire beroepskosten. In de praktijk komt het er dus op neer dat de vrijstellingsregeling niet langer kan worden toegepast als de werkelijke beroepskosten worden bewezen. Recentelijk heeft de administratie een eerste commentaar geschreven waarin ze dieper ingaat op de vrijstellingsregeling inzake bedrijfsfietsen en fietskilometervergoedingen. 

De Wet van 22 december 2023 voorziet in een  ‘verrekenbaar en terugbetaalbaar’ belastingkrediet voor werkgever die hun fietsvergoedingen vrijwillig verhogen. Noteer dat de Wet van 28 december 2023 ook een belastingkrediet invoert  voor werkgever die verplicht zijn om hun fietsvergoedingen te verhogen ingevolge de- CAO nr. 164. Tijdens het seminarie wordt het onderscheid tussen beide belastingkredieten op praktische wijze toegelicht. Daarbij wordt nagegaan welke formaliteiten er moeten worden nageleefd. 

Dat de saga van de (bedrijfs)fiets nog niet ten einde is, bewijst het nieuwe wetsontwerp van 29 februari 2024 dat voorziet in de invoering van een verhoogde thematische investeringsaftrek voor investeringen in o.a. fietsen en fietsinfractuur, een aanpassing van het belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding toegekend in toepassing van cao nr. 164 en een aanpassing van het belastingkrediet voor de facultatieve verhoging van de fietskilometervergoeding. 

Tot slot wordt er nagegaan of de aankoop, huur van een fiets onder het mobiliteitsbudget kunnen vallen. Hierbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • Kan je een bedrijfswagen vervangen door een elektrische fiets en een deelauto om af en toe een gezinsuitstap te maken of een boodschap te doen. Is dat mogelijk met het mobiliteitsbudget? 
 • Kan je de aankoop van een speed pedelec, waarvan de kostprijs hoger is dan de omvang van het jaarlijks budget, financieren met een mobiliteitsbudget? 
 • Kan je de kostprijs van de speed pedelec afschrijven over meerdere jaren zodat er budget overblijft voor het onderhoud van de fiets en voor de aankoop van een valhelm? 
 • Kan de aankoop van een fiets door een werknemer die heeft plaatsgevonden vóór de toekenning van een mobiliteitsbudget, worden terugbetaald door de werkgever in het kader van dat mobiliteitsbudget? 
 •  Ik wil mijn mobiliteitsbudget gebruiken voor de financiering van een elektrische fiets. Wat gebeurt er met de btw als ik die fiets aankoop of lease, al dan niet via mijn werkgever? 
 • Kan het saldo van pijler 2 worden gebruikt om materiaal aan te kopen voor het onderhoud van een fiets, al dan niet aangekocht met een mobiliteitsbudget? 
 • Kan een tweedehandsfiets worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget? 
 • Kan een fietsbijstandsverzekering worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget?

Omdat de fiets aan populariteit wint, organiseert de Fiscale Hogeschool een seminarie waarin u op praktische wijze een overzicht krijgt van de fiscale regeling van de (bedrijfs)fiets. 

Aarzel niet en schrijf u in. 

 
 

Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Prijs:
€ 125

Het seminarie duurt 1,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 25/06/2024 | 10:00 - 11:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 25/06/2024 | 10:00 - 11:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 27/06/2024 - do 27/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Fiets