Grondige snelcursussen (Hybride opleidingen)

 

Online en hybride cursussen

 

Omdat de deelnemers aan de grondige snelcursus niet altijd fysiek aanwezig kunnen zijn op de campus op de vooropgestelde dagen en tijdstippen, zullen de lessen digitaal worden opgenomen.  Diegenen die het verkiezen, kunnen fysiek aanwezig zijn op de campus, maar het is geen noodzaak. Elke week zullen de opnames van de voorbije lessen evenals de bijhorende documentatie en het schriftelijk studiemateriaal beschikbaar gesteld worden op het elektronische leerplatform "Toledo". Daardoor kan de deelnemer met een vast ritme de leerstof op zijn of haar eigen tempo verwerken. De deelnemers kunnen ook per e-mail hun vragen aan de docenten overmaken of uiteraard de lessen zelf bijwonen. Wij raden de deelnemers aan om de practica, oefeningensessies en werkcolleges wel effectief bij te wonen, dit zal het integreren en begrijpbaar maken van de leerstof bevorderen. De opnames zullen beschikbaar blijven tot na het examenmoment van de maand augustus/september 2023. 

 

De fiscale wetgeving is voortdurend aan wijzigingen en veranderingen onderhevig. Frequent wordt de bestaan- de regelgeving aangepast, geschrapt of uitgebreid.

Dit heeft tot gevolg dat de in het verleden opgebouwde kennis erodeert en na verloop van tijd minder bruikbaar of zelfs ontoepasbaar wordt.
Vanuit dat gegeven is het noodzakelijk om zich op regelmatige basis bij te scholen.
Naast het volgen van beperkte actualiteitsseminaries is het af en toe nodig om terug een globaal overzicht van de materie te krijgen waarin de meest actuele en accurate stand van gepubliceerde wetgeving, administratieve circulaires en relevante rechtspraak wordt besproken.

Daarom organiseert de Fiscale Hogeschool elk voor- en najaar een grondige update in de meest voorkomende belastingen: de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw.

Ondernemingen hebben niet alleen met fiscale issues te maken, ook het vennootschapsrecht is recent sterk gewijzigd. Vandaar dat ook over die materie een cyclus wordt ingericht.

Gezien het relatief beperkte tijdsbestek waarin deze opleidingen worden verzorgd, tussen de tien en de zeventien weken, telkens op een vaste weekdag, is de tijdsinvestering behapbaar. 

Tijdens aparte oefeningensessies en werkcolleges wordt de eerder geziene fiscale leerstof aan de hand van praktische voorbeelden, casussen en oefeningen nogmaals toegelicht.

Voor diegenen die het wensen is de mogelijkheid voorzien om na afloop van de reeks een examen af te leggen, dat met een "FHS-getuigschrift" kan worden bekroond.

De docenten van deze opleiding hebben niet alleen jarenlange ervaring in het doceren, de meesten onder hen hebben een ruime praktijkervaring of zijn werkzaam bij de FOD FinanciĆ«n. 

De Fiscale Hogeschool staat garant voor hun kwaliteit, kennis en didactische vaardigheden.