Gespreide meerwaarden – Materie nog steeds in de running

Sinds aanslagjaar 1992 kunnen belastingplichtigen opteren om de door hen gerealiseerde meerwaarden gespreid te laten belasten. Dit systeem werd echter met voorwaarden en sancties ingevoerd. 

Er zijn twee soorten meerwaarden die in aanmerking komen voor het stelsel van de gespreide taxatie, nl. een vrijwillige meerwaarde en een gedwongen meerwaarde. Een vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde komt enkel voor gespreide taxatie in aanmerking, als ze betrekking heeft op activa die sedert meer dan 3/5 jaar vóór hun vervreemding de aard van vaste activa hadden.

In het kader van de gespreide taxatie van 'gedwongen' meerwaarden, moet de schadevergoeding herbelegd zijn binnen drie jaar te rekenen vanaf het einde van het belastbaar tijdperk waarin de schadeloosstelling is ontvangen (art. 47 WIB 1992). De Wet van 22 december 2023 voegt hieraan toe dat - ingeval de herbelegging gebeurt in een gebouwd onroerend goed, vaartuigen of vliegtuigen - de herbeleggingstermijn (bij 'gedwongen' meerwaarden) "ten vroegste" verstrijkt "na vijf jaar vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de [gedwongen] meerwaarde is verwezenlijkt" (nieuw art. 47, § 4, lid 1 WIB 1992). 

De laatste tijd is er heel wat te doen rondom de gespreide meerwaarden. Tijd dus om u een stand van zaken te geven. Tijdens dit seminarie wordt er ondermeer een antwoord gegeven op onderstaande vragen: 

 • Wat is het verschil tussen een vrijwillige en een gedwongen meerwaarde? 
 • Wat is de wederbeleggingstermijn?
 • Welk bedrag moet er herbelegd worden? 
 • Kan het fiscaal voordelig zijn om de gespreide taxatie ‘niet’ toe te passen? Wat is nu in feite het voordeel van de gespreide taxatie? 
 • Kan er bij de wederbelegging een opsplitsing gemaakt worden tussen de grond en het gebouw? 
 • Wat als de vervreemding van een gebouw in aanmerking komt voor de gespreide activa, maar de uitgevoerde verbouwingswerken niet omdat de werken nog niet langer dan 5 jaar geleden zijn uitgevoerd?
 • Moet een belastingplichtige gedurende meer dan vijf jaar volle eigenaar geweest zijn van het verkochte onroerend goed om in aanmerking te komen voor de gespreide taxatie?
 • Kan de gespreide taxatie ook worden toegepast op zonnepanelen die een belastingplichtige installeert op andermans gebouw op basis van een opstalrecht? 
 • Kan de gespreide taxatie toegepast worden op een beton- en mengcentrale die verankerd zit in de grond? 
 • Komt vaste activa die bestemd is voor verkoop in aanmerking van het stelsel gespreide taxatie?
 • Komt de meerwaarde, gerealiseerd bij de uitkering van een onroerend goed naar aanleiding van een kapitaalvermindering, in aanmerking voor de gespreide taxatie? 
 • Welk bedrag moet worden wederbelegd bij herinvestering in een personenwagen? 
 • Komt zelf opgebouwde goodwill in aanmerking voor het stelsel van gespreide taxatie?
 • Komt de belaste inbreng van onroerende goederen in aanmerking als een geldige herbelegging?
 • De wederbeleggingstermijn kan worden verlengd tot 5 jaar in geval van een wederbelegging in een gebouwd onroerend goed. Vallen de verbouwings- en verbeteringswerken aan gebouwen hier ook onder?
 • Komen in het kader van een fusie, de investeringen van de overnemende vennootschap in aanmerking als geldige investering voor de gespreid te belasten meerwaarde bij de overgenomen vennootschap?
 • Welke waarde dient er herbelegd te worden? De verkoopprijs of de meerwaarde. De bruto- of nettowaarde? 
 • Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de formaliteiten? Wat indien de herbelegging wordt vervangen door een andere geldige vervanging? Zijn er nalatigheidsinteresten verschuldigd? 

Eigen aan dit seminarie is de praktijkgerichte aanpak. Zo wordt de theorie aangevuld met talrijke voorbeelden en illustraties uit de praktijk. 

Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 165

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 26/09/2024 | 14:00 - 16:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 26/09/2024 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 30/09/2024 - ma 30/09/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Gespreide meerwaarden