De kaasroute is (binnenkort) (misschien) niet meer ... - E-SEMINARIE

Alternatieven voor schenkingen en andere instrumenten voor successieplanning.

Het zijn onzekere tijden. We moeten dezer dagen denken met voorbehoud, aanhalingstekens en tussen haakjes... Maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken blijven zitten!

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd en thans ligt een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor. Dit betekent dat vanaf dan een notariële schenkingsakte, verleden door een buitenlandse notaris, verplicht geregistreerd moet worden, ook in België. Hierdoor zal zo’n notariële schenking van een roerend goed ook onderworpen zijn aan Belgische schenkbelasting waardoor de “kaasroute” definitief wordt afgesloten. 

Het is echter niet zo dat vanaf 1 december 2020 het belastingvrij schenken van roerende goederen in elk geval uitgesloten is. Een bank- of handgift zonder registratie blijft bijvoorbeeld mogelijk. De uitgestelde inwerkingtreding van het wetsvoorstel biedt in elk geval extra tijd om uw vermogensplanning nu te (her)bekijken.

Tijdens dit seminarie gaat meester Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kunnen schenk- en erfbelasting in hoofde van de erfgenamen toch zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo worden de mogelijkheden inzake successieplanning en fiscale regels bekeken op het vlak van:

  • het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht en het (nieuwe) erfrecht; 
  • testamenten en schenkingen; 
  • controlestructuren; 
  • de levensverzekering. 
     
Advocaat-Principal Cazimir Advocaten
Prijs:
€ 130

Het seminarie duurt 2 uur

di 1/12/2020 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 4/12/2020 | 00:00 - zo 14/02/2021 | 01:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.