Cryptomunten en de fiscus - E-SEMINARIE

Bitcoins en andere cryptomunten zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een fenomeen in de financiële wereld. Het volatiele karakter van de munten en de koersschommelingen maken van de cryptomunten een verleidelijke investering, waardoor traders de laatste tijd kapitalen hebben verdiend door te speculeren op de immense koersbewegingen. Ondanks de populariteit ervan ontbreekt er, zowel binnen als buiten België,  nog steeds een juridisch en fiscaal kader, waardoor de Belgische fiscus geen zicht krijgt op de beleggers. Wat haaks staat op de bedoeling van de Common Reporting Standarts (richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014), om een uitwisseling van financiële inlichtingen op te leggen  tussen de lidstaten van de Europese Unie. 

Naar de toekomst toe wordt dit euvel opgelost door de invoering van DAC 7, met als doel het transparant maken van online platformen door de platformoperatoren een rapporteringsverplichting op te leggen. Wat wordt er verstaan onder een platform? Welke platformoperatoren worden beoogd? Zijn hierop uitzonderingen? Indien de lidstaten het DAC7-voorstel aannemen, moet de richtlijn tegen uiterlijk 31 december 2023 geïmplementeerd worden. Betekent dit dat beleggers vrij spel hebben tot deze datum? Daarnaast is DAC 8 al in de maak die de handel van cryptoactiva beoogd. Via DAC 7 (en DAC 8) hoopt de fiscale administratie de beleggers in cryptomunten in kaart te brengen.

Tijdens deze causerie wordt nagegaan hoe de beleggingen in cryptomunten op fiscaal vlak moeten worden behandeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de beroepsbelegger en de particuliere belegger, die de beleggingen al dan niet verricht binnen het normaal beheer van het privé vermogen.

Indien de transacties worden verricht met speculatief karakter, worden er meer risico’s genomen door in te spelen op de koersschommelingen. Op dit moment wordt het pad van de ‘goede huisvader’ verlaten en kan de speculant worden bestempeld als "trader". Vallen dergelijke inkomsten van meerwaarden binnen het normaal beheer van privévermogen? Hoe worden behaalde verliezen uit de speculaties van cyptomunten fiscaal behandeld? 

De grens tussen het normaal beheer van privévermogen en speculatief karakter is zeer dun. Inkomsten die zijn behaald in het kader van het normaal beheer van het privaat vermogen zijn in principe niet belastbaar op grond van artikel 90, 1° WIB92. Een begrip dat hierbij een belangrijke rol speelt is de “bonus pater familias” alias de goede huisvader. Deze figuur is een abstract wezen dat zich voorbeeldig gedraagt in de maatschappij. En zijn handelingen dienen als maatstaf voor de beoordeling van de handelingen van de belastingplichtige. Het begrip normaal beheer van privaat vermogen anno 2021 is sterk verouderd en beantwoordt niet meer aan de behoeften van de moderne goede huisvader. Daarom is voorzichtigheid geboden. 

Naar aanleiding van de opmars van de cryptomunten, heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen  (verder: DBV) medio 2018 een vragenlijst gepubliceerd, met daarin een 17-tal vragen die zij gebruikt in het kader van de rulingaanvragen over de fiscale behandeling van meerwaarden die worden gerealiseerd op cryptomunten. Uit deze lijst blijkt welke vragen de DVB in aanmerking neemt voor de beoordeling van het speculatief karakter van de beleggingen in cyptomunten. Na het overlopen van  vragenlijst wordt tijdens dit seminarie ook een overzicht gegeven van de meeste recente rulings.
 
In deze causerie wordt er nader onderzocht wat de standpunten zijn van de administratie en hoe de rechtspraak/ rechtsleer hierop reageert. Daarnaast is het de bedoeling om criteria aan te reiken die toelaten de begrippen “normaal beheer”, “abnormaal beheer” en “speculatieve verrichting” van elkaar te onderscheiden.
 

Partner Tax and Legal Services BDO
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur.

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 14/12/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 16/12/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Crypto