Bibliotheek

De voorbije maanden is een bibliotheek van tientallen interessante en actuele onderwerpen opgebouwd. 
Als abonnee heeft u GRATIS EN ONGELIMEERDE TOEGANG tot de bibliotheek. 


U heeft zich ingeschreven voor een "abonnement FHS-Seminaries", hoe gaat het nu verder? 

Om als abonnee gratis toegang te krijgen tot een seminarie (binnen de abonnementsperiode) uit de bibliotheek, dient u zich apart in te schrijven op elk individueel seminarie dat u wenst te bekijken. 

Dit kan u doen via de inschrijfknop bij het desbetreffende seminarie
De gekozen seminaries worden uiteraard niet aangerekend op de factuur. 


Kan u als niet-abonnee gebruik maken van de bibliotheek? 

Bent u geen abonnee en zoekt u naar actuele informatie ter oplossing van een fiscaal geschil? Geen probleem, ook u kan gebruik maken van de bibliotheek door u in te schrijven aan de gehanteerde prijs. 

 

 

Seminaries

 • Bib

  Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing – Casestudy’s

  Aan de hand van casestudy’s wordt nagegaan wie in welbepaalde gevallen…

  Vanaf dinsdag, 5/05/2020
 • Bib

  De btw-eenheid: niet-gepubliceerde of gewijzigde standpunten

  De fiscus heeft onlangs enkele tot nog toe niet…

  Vanaf donderdag, 7/05/2020
 • Bib

  Vereffeningen: vennootschapsrechtelijke aspecten

  Vanzelfsprekend worden de voornaamste krachtlijnen van de nieuwe…

  Vanaf woensdag, 13/05/2020
 • Bib

  De meldingsplicht voor grensoverschrijdende transacties (DAC6)

  Meer dan een jaar na de inwerkingtreding van de Europese Richtlijn die de…

  Vanaf maandag, 18/05/2020
 • Bib

  Feitelijke vereniging vs vzw: WIB92 en btw

  U wordt wegwijs gemaakt in onder andere de btw-regels die van toepassing…

  Vanaf dinsdag, 19/05/2020
 • Bib

  Hervorming Belgisch holdingstelsel voor gevorderden

  In dit seminarie worden de probleemstellingen gedetailleerd behandeld.…

  Vanaf donderdag, 11/06/2020
 • Bib

  De verleggingsregeling en de bijzondere btw-aangifte

  Gedurende deze webcast zal u aan de hand van praktijkvoorbeelden en…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • Bib

  Complexe handelingen in de btw

  Aan de hand van (recente) rechtspraak én administratieve richtlijnen…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • Bib

  Commissionairsstructuur in perspectief: impact van recente rechtspraak

  Doorrekening van kosten en btw. Het is een klassieker. De basisvraag is of…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • BIB

  Rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

  Er wordt een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van…

  Vanaf woensdag, 17/06/2020
 • BIB

  Patrimoniumvennootschap voor gevorderden

  In deze sessie wordt eerst stilgestaan bij het nut en de…

  Vanaf donderdag, 18/06/2020
 • Bib

  Vereffeningen in WVV : fiscale aspecten

  Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant,…

  Vanaf vrijdag, 19/06/2020
 • Bib

  Invorderingsprocedure inzake btw

  Dit seminarie focust op de aandachtspunten voor de btw-belastingplichtige in…

  Vanaf woensdag, 24/06/2020
 • Bib

  Vastgoedfinanciering via de 2de pensioenpijler

  De zoektocht naar alternatieve financieringstechnieken voor…

  Vanaf maandag, 16/11/2020
 • Bib

  Bedrijfsleider(svergoeding) in het vizier: recente tendensen

  In dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal.…

  Vanaf maandag, 23/11/2020
 • Bib

  Lijfrente gevestigd bij de eigen vennootschap

  De focus ligt op de lijfrente die een financieringsinstrument is voor de (…

  Vanaf woensdag, 25/11/2020
 • Bib

  De VOF en de maatschap: onbekend maakt niet onbemind

  In deze expertclass worden de kenmerken, voor- en nadelen…

  Vanaf donderdag, 26/11/2020
 • Bib

  Het begrip kapitaal in het WVV

  De gevolgen  van de afschaffing van het kapitaalbegrip in het…

  Vanaf vrijdag, 27/11/2020
 • Bib

  Uitkeringen in de BV en de CV: boekhoudkundig

  Met de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV en de CV, heeft de…

  Vanaf maandag, 30/11/2020
 • Bib

  Nieuwe formaliteiten inzake verslaggeving

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en modelvoorbeelden…

  Vanaf woensdag, 2/12/2020
 • Bib

  Kostenaftrek in de vennootschapsbelasting

  Een aantal in de praktijk hete en belangrijke hangijzers rondom de (correcte…

  Vanaf maandag, 14/12/2020
 • Bib

  Practicum onttrekkingen en herzieningsregels

  De btw-herzieningsregels werden onlangs ingrijpend hervormd. De nieuwe…

  Vanaf woensdag, 16/12/2020
 • Bib

  Welke vennootschap past het beste bij mijn onderneming?

  Onderzocht wordt welke aspecten en motieven cruciaal zijn bij de keuze van…

  Vanaf vrijdag, 18/12/2020
 • Bib

  Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving

  De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de…

  Vanaf woensdag, 3/02/2021
 • Bib

  Aanvang en stopzetting van een activiteit

  U krijgt een overzicht van de na te leven btw-formaliteiten bij de aanvang,…

  Vanaf maandag, 8/02/2021
 • Bib

  UBO-register: stand van zaken

  Op gestructureerde wijze bieden we u een stand van zaken van de …

  Vanaf maandag, 15/02/2021
 • Bib

  VVPRbis-regime: impact van het WVV?

  Tal van praktische voorbeelden worden gegeven ter verduidelijking…

  Vanaf vrijdag, 26/02/2021
 • Bib

  Terbeschikkingstelling van onroerend goed

  De uitzonderingsgevallen op de btw-vrijstelling voor onroerende…

  Vanaf woensdag, 3/03/2021
 • Bib

  De nieuwe witwaspreventiewet

  Dit seminarie geeft u een grondig overzicht van de verregaande…

  Vanaf donderdag, 4/03/2021
 • Bib

  Waarderingstechnieken (I)MVA en FVA

  In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de

  Vanaf donderdag, 4/03/2021
 • Bib

  Fiscale revival van de inkoop eigen aandelen

  Vanuit fiscaal/boekhoudkundig oogpunt wordt het volledig…

  Vanaf vrijdag, 5/03/2021
 • Bib

  Fusie en splitsing in het nieuw WVV

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de …

  Vanaf donderdag, 11/03/2021
 • Bib

  Erfovereenkomsten onder het vernieuwde erfrecht

  De verschillende soorten van erfovereenkomsten worden in dit seminarie…

  Vanaf vrijdag, 12/03/2021
 • Bib

  Het fenomeen influencers en influencer marketing

  Het fenomeen "influencer" is aan een opmars bezig is. Daarom…

  Vanaf maandag, 15/03/2021
 • Bib

  De margeregeling voor tweedehandsgoederen

  Aan de hand van voorbeelden en casestudy’s krijgt u een overzicht…

  Vanaf maandag, 15/03/2021
 • Bib

  Maatregelen ter ondersteuning van innovatieve bedrijven

  Nico Demeyere en Anneleen Wydooghe gidsen jullie vlekkeloos doorheen de…

  Vanaf woensdag, 17/03/2021
 • Bib

  Vastgoed in de vennootschap

  Aankoop in volle eigendom, aankoop via lijfrente, recht van opstal, recht…

  Vanaf donderdag, 18/03/2021
 • Bib

  Update btw-vrijstellingen

  Btw-vrijstellingen zijn een zeer technische aangelegenheid en door de…

  Vanaf woensdag, 24/03/2021
 • Bib

  Einde van een opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik

  Er wordt nagegaan wat er te gebeuren staat op het moment dat een…

  Vanaf donderdag, 25/03/2021
 • Bib

  IC-goederentransacties: grondige analyse

  De regels rond de intracommunautaire handelingen zijn geen sinecure en…

  Vanaf vrijdag, 23/04/2021
 • Bib

  Nieuwe btw-regeling voor webshops

  De btw-behandeling van webshops evolueert al jaren. Tijdens dit seminarie…

  Vanaf maandag, 26/04/2021
 • Bib

  Investeringsaftrek anno 2021

  Na het volgen van deze causerie bent u weer helemaal mee met de…

  Vanaf maandag, 31/05/2021
 • Bib

  Verlaagd btw-tarief 'Afbraak en wederopbouw'

  In het seminarie worden de bestaande wettelijke regelgeving en…

  Vanaf donderdag, 3/06/2021
 • Bib

  Het KI van buitenlands vastgoed

  Onze wetgeving m.b.t. belastingregime voor buitenlands onroerend goed…

  Vanaf donderdag, 10/06/2021
 • Bib

  Vijf jaar aftrek voor innovatie-inkomsten

  De nieuwe modaliteiten en recente standpunten van de rulingdienst…

  Vanaf maandag, 21/06/2021
 • Bib

  De BV in het kader van vermogens- en successieplanning

  Er wordt dieper ingegaan op het gebruik van de besloten vennootschap als…

  Vanaf maandag, 28/06/2021
 • BIB

  De reisbureauregeling vanaf 2022

  De nieuwe regels van de reisbureauregeling worden grondig besproken en…

  Vanaf maandag, 27/09/2021
 • bib

  De BL en gratis terbeschikkingstelling van OG

  We brengen u op de hoogte van de nieuwe evoluties inzake de gratis…

  Vanaf donderdag, 30/09/2021
 • bib

  Mijn rechten als aandeelhouder

  In dit seminarie wordt de impact van deze hervorming op het…

  Vanaf maandag, 4/10/2021
 • bib

  Fiscale gevolgen van een gebroken boekjaar

  Er wordt o.a. stilgestaan bij diverse regels, maatregelen, wetgevingen, het…

  Vanaf donderdag, 7/10/2021
 • bib

  De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap

  Door het nieuwe ondernemingsrecht  heeft de maatschap  een aantal…

  Vanaf woensdag, 17/11/2021
 • Bib

  Btw-vrijstelling voor (para)medische beroepen

  Na het volgen van dit seminarie bent u helemaal mee met de nieuwste regels…

  Vanaf maandag, 22/11/2021
 • Bib

  Samen een woning kopen

  Zowel de burgerrechtelijke als de fiscaalrechtelijke (indirecte belastingen…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Bib

  Einde duolegaat, start vriendenlegaat

  Wat zijn na 1 juli 2021 de alternatieven om het duo-legaat…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Bib

  Inbreng in natura en quasi inbreng

  De fiscale als de vennootschapsrechtelijke aspecten van de inbreng in…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • Bib

  Cliënteel in de onderneming: problematieken

  Er wordt nagegaan wat het fiscaal voordeligste alternatief is : de…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • Bib

  Neerleggen van een foutieve jaarrekening

  Op praktische wijze krijgt u een overzicht van de boekhoudkundige…

  Vanaf donderdag, 2/12/2021
 • Bib

  De rekening-courant anno 2021

  Zowel de juridische als de fiscale aspecten van het gebruik en de werking…

  Vanaf woensdag, 8/12/2021
 • Bib

  Schenkingen in Vlaanderen

  Er wordt aandacht besteed aan de meest recente nieuwigheden en tendensen en…

  Vanaf donderdag, 9/12/2021
 • Bib

  Het beding van aanwas en terugval - Actualiteit

  We maken een actuele fiscale stand van zaken op, zowel voor de organisatie…

  Vanaf maandag, 13/12/2021
 • bib

  Overgangsperikelen na de inwerkingtreding van het WVV

  Uit de praktijk blijkt dat veel vennootschappen zich nog aan het WVV moeten…

  Vanaf maandag, 20/12/2021
 • Bib

  Haal nog meer uit uw managementvennootschap

  Aan de hand van recente rechtspraak en beslissingen wordt een…

  Vanaf maandag, 14/02/2022
 • Bib

  Verstrenging van het VVPRbis-stelsel vanaf 1 januari 2022

  In deze uiteenzetting krijgt u een stand van zaken van de nieuwe wijzigingen…

  Vanaf donderdag, 17/02/2022
 • Bib

  Fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap halen

  Er wordt nagegaan hoe u op een fiscaalvriendelijke wijze geld uit de…

  Vanaf maandag, 21/02/2022
 • Bib

  Hervorming Vlaams verkooprecht anno 2022

  Op 1 januari 2022 treden belangrijke wijzigingen aan het stelsel van het…

  Vanaf donderdag, 24/02/2022
 • Bib

  Alternatieve verloningstechnieken anno 2022

  Er wordt dieper ingegaan op de verschillende vormen van alternatieve…

  Vanaf maandag, 14/03/2022
 • Bib

  80%-grens onderhevig aan strenge controles van de fiscus

  In de pers werd aangekondigd dat bedrijfsleiders en…

  Vanaf maandag, 14/03/2022
 • Bib

  Investeren in een (innovatieve) KMO

  Er wordt nagegaan hoe een ondernemer op financieel en fiscaal vriendelijk…

  Vanaf donderdag, 17/03/2022
 • Bib

  Fiscale behandeling van doorrekening van kosten

  In dit seminarie komen de btw-aspecten bij de doorrekening van kosten aan…

  Vanaf donderdag, 17/03/2022
 • Bib

  E-commerce: valkuilen en praktische voorbeelden

  In dit causerie wordt gestart met het theoretisch overlopen van de nieuwe…

  Vanaf maandag, 21/03/2022
 • Bib

  Zetelverplaatsing: vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten

  Dit seminarie bespreekt zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale…

  Vanaf donderdag, 24/03/2022
 • Bib

  Gesplitste verkrijging van vastgoed in België: stand van zaken

  De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de…

  Vanaf maandag, 25/04/2022
 • Bib

  De verhuur van onroerend goed en gemeubelde logies anno 2022

  In dit seminarie staat de verhuur van onroerend goed centraal, zowel in het…

  Vanaf maandag, 9/05/2022
 • Bib

  Winst- en stemrechten van aandelen binnen de BV moduleren: valkuilen en opportuniteiten

  Op praktische wijze wordt dieper ingegaan op de fiscale en de  …

  Vanaf woensdag, 11/05/2022
 • Bib

  Verworpen uitgaven met een big smile

  Vak II van de aangifte vennootschapsbelasting bevat de verworpen uitgaven en…

  Vanaf donderdag, 12/05/2022
 • Bib

  De vernieuwde regels van zakelijke rechten: drieluik

  Zowel de fiscale als de burgerlijke aspecten van de vestiging van een…

  Vanaf maandag, 16/05/2022
 • Bib

  Recht van erfpacht/opstal: fiscale aspecten

  De focus ligt op de fiscale aspecten die zich voordoen bij de vestiging,…

  Vanaf maandag, 16/05/2022
 • Bib

  Fiscale controles btw en inkomstenbelastingen

  Fiscale visitaties en boekenonderzoeken ter plaatse en sinds de wet van 27…

  Vanaf woensdag, 18/05/2022
 • Bib

  Laadpalen: aspecten van directe en indirecte belastingen

  U krijgt op een praktische wijze een overzicht van zowel de aspecten van…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • Bib

  Nieuwe inzichten in de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

  U krijgt een gedetailleerde analyse van het KB, de FAQ en het…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • Bib

  De insolventieregels voor de gefailleerden: nieuwigheden en aandachtspunten

  Naast de bespreking van een aantal aspecten van insolventiewetgeving…

  Vanaf maandag, 23/05/2022
 • Bib

  Hervorming van het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars

  In dit seminarie wordt ingegaan op zowel de actuele stand van de wetgeving…

  Vanaf woensdag, 25/05/2022
 • Bib

  Het juiste huwelijkscontract voor een optimale vermogensplanning

  In dit seminarie wordt ingegaan op verschillende planningstechnieken via…

  Vanaf donderdag, 26/05/2022
 • Bib

  Bestuurdersaansprakelijkheid van vennootschappen en vzw's

  Er wordt gefocust op de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en…

  Vanaf donderdag, 2/06/2022
 • Bib

  Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties

  De regels inzake de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen werden…

  Vanaf woensdag, 15/06/2022
 • Bib

  Sociale voordelen en voordelen van alle aard

  Zowel de sociale en fiscale gevolgen van enerzijds de sociale voordelen en…

  Vanaf donderdag, 16/06/2022
 • Bib

  Vestiging van een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal: burgerrechtelijke aspecten

  In dit seminarie komen de burgerrechtelijke aspecten van zowel het recht van…

  Vanaf donderdag, 16/06/2022
 • Bib

  Vestiging van een recht van vruchtgebruik: fiscale aspecten


   
   

  Vanaf donderdag, 23/06/2022
 • Bib

  Het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk

  Op 9 november 2021 hebben België en Frankrijk een nieuw…

  Vanaf maandag, 27/06/2022
 • Bib

  Overdracht van familiebedrijven: stavaza na 10 jaar

  Naar aanleiding van dit tienjarig jubileum krijgt u aan de hand van…

  Vanaf woensdag, 14/09/2022
 • Bib

  Successieplanning – Capita selecta

  Wetende dat België gekend staat als één van de landen met de hoogste…

  Vanaf donderdag, 15/09/2022
 • Bib

  De aangifte nalatenschap toegelicht

  In deze workshop wordt stap voor stap nagegaan wat in de aangifte moet…

  Vanaf donderdag, 13/10/2022
 • Bib

  Fiscaal aantrekkelijke loonoptimalisaties anno 2022

  In dit seminarie worden een groot aantal elementen van het loonpakket…

  Vanaf woensdag, 26/10/2022
 • Bib

  Fiscale termijnen: mag het iets langer?

  U krijgt een overzicht van het nieuwe systeem inzake de onderzoeks- en…

  Vanaf donderdag, 27/10/2022
 • Bib

  De autofiscaliteit: btw en inkomstenbelastingen

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de aspecten van…

  Vanaf donderdag, 10/11/2022
 • Bib

  Normaal beheer van privé-vermogen: stand van zaken

  Er wordt onderzocht hoe de Administratie en de rechtspraak/rechtsleer dit…

  Vanaf donderdag, 10/11/2022
 • Bib

  Nieuwe fiscale regeling voor verenigingswerk

  U krijgt een overzicht van zowel de fiscale en sociale wetgeving van de…

  Vanaf maandag, 14/11/2022
 • Bib

  De 3 tax shelters fiscaal toegelicht

  Nu de wetgever de tax shelter voor videospellen bijna op de rails heeft…

  Vanaf woensdag, 16/11/2022
 • Bib

  De praktische gevolgen van het multilateraal instrument

  In dit seminarie wordt het MLI besproken vanuit een Belgische invalshoek. Na…

  Vanaf woensdag, 16/11/2022
 • Bib

  Betalingen aan belastingparadijzen

  Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u de regeling toegelicht.…

  Vanaf donderdag, 17/11/2022
 • Bib

  Einde van mijn beroepsloopbaan

  Anno 2022 bedraagt een volledige beroepsloopbaan 42 jaar. Tijdens deze…

  Vanaf maandag, 21/11/2022
 • Bib

  Welke transacties worden aanzien als fiscaal misbruik?

  Tijdens dit seminarie krijgt u gedetailleerde wijze een overzicht van de…

  Vanaf woensdag, 23/11/2022
 • Bib

  Een nieuwe fiscale KMO-definitie (?) en KMO-voordelen anno 2022

  99% van de bedrijven in de Europese Unie zijn micro-, kleine of middelgrote…

  Vanaf donderdag, 24/11/2022
 • Bib

  Practicum VVPRbis-regeling

  Alle aspecten van de VVPRbis-regeling worden tijdens dit seminarie op een…

  Vanaf donderdag, 24/11/2022
 • Bib

  De fiscale aspecten van co-housing en co-ouderschap toegelicht

  Onbetaalbare energieprijzen en stijgende huurprijzen hebben er mede toe…

  Vanaf maandag, 28/11/2022
 • Bib

  Uittreding en uitsluiting in de BV en de CV

  Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Zo ook in vennootschappen,…

  Vanaf maandag, 28/11/2022
 • Bib

  Aanpassing in +/- van de begintoestand van de belastbare reserves

  U krijgt een overzicht van de verschillende mogelijkheden waarbij op…

  Vanaf woensdag, 30/11/2022
 • Bib

  Beleggingen in bitcoins en andere cryptomunten: update anno 2022

  Er wordt dieper ingegaan op de fiscale behandeling van bitcoins en andere…

  Vanaf woensdag, 30/11/2022
 • Bib

  Evenementen, onthaal, publiciteit en de fiscus

  Promotiecampagnes zoals evenementen, bedrijfsfeesten en -recepties,…

  Vanaf donderdag, 1/12/2022
 • Bib

  Aanslag geheime commissielonen anno 2022: stand van zaken

  U krijgt een overzicht van de huidige stand van zaken van de bijzondere…

  Vanaf maandag, 5/12/2022
 • Bib

  Ontbinding en vereffening van een vennootschap

  Het totaalplaatje van de ontbinding en vereffening wordt in beeld gebracht,…

  Vanaf maandag, 5/12/2022
 • Bib

  De meest voorkomende btw-fouten toegelicht

  Iedereen kent het begrip “missen is menselijk”, maar de beroepsbeoefenaars…

  Vanaf woensdag, 7/12/2022
 • Bib

  Splitsingen van vennootschappen

  Splitsingen door overneming en splitsingen door oprichting van nieuwe…

  Vanaf woensdag, 7/12/2022
 • Bib

  Fiscale visitatie, recht op privacy en het gegevensbeschermingsrecht

  U krijgt aan de hand van actuele casussen uit de rechtspraak een overzicht…

  Vanaf donderdag, 8/12/2022
 • Bib

  'Reeks' Onroerend goed anno 2022

  De Fiscale Hogeschool organiseert een drieluik waarbij U een overzicht…

  Vanaf donderdag, 8/12/2022
 • Bib

  Belangrijkste recente ontwikkelingen inzake btw en onroerend goed

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van alle mogelijke gevallen…

  Vanaf donderdag, 8/12/2022
 • Bib

  Verzekerings- en beleggingsproducten: actualiteit

  Beleggingsverzekeringen genieten niet alleen van een gunstige roerende…

  Vanaf maandag, 12/12/2022
 • Bib

  Onroerend goed en registratierechten

  De belangrijkste recente ontwikkelingen in het registratierecht n.a.v. de…

  Vanaf maandag, 12/12/2022
 • Bib

  De alarmbelprocedure onder het WVV

  Aan de hand van de nieuwe wetgeving, de standpunten in de rechtsleer en de…

  Vanaf woensdag, 14/12/2022
 • Bib

  Methodes van het werkelijk gebruik en het verhoudingsgetal

  U krijgt op praktische wijze (via cases) een overzicht van de aftrekregeling…

  Vanaf donderdag, 15/12/2022
 • Bib

  Onroerende goederen: aspecten van directe belastingen

  Aan de hand van cases krijgt u…

  Vanaf maandag, 19/12/2022
 • Bib

  De indiciaire taxatie: een stand van zaken

  In dit seminarie worden de algemene principes met betrekking tot indiciaire…

  Vanaf maandag, 19/12/2022
 • Bib

  Het fiscaal statuut van de Belgische artiest

  We ontrafelen de problematiek van de fiscale behandeling van de…

  Vanaf woensdag, 21/12/2022
 • Bib

  Nieuw goederenrecht: fiscale aandachtspunten en opportuniteiten

  Wie gebruik wil maken van constructies met zakelijke rechten, moet dus een…

  Vanaf woensdag, 21/12/2022
 • Bib

  Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

  U krijgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de wetgeving…

  Vanaf woensdag, 21/12/2022
 • Bib

  Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

  De deelnemers krijgen een becommentarieerd overzicht van de …

  Vanaf maandag, 23/01/2023
 • Bib

  Ficheverplichting: wanneer en hoe moet er een fiche worden opgesteld?

  Het seminarie wil een geactualiseerde stand van zaken opmaken van de…

  Vanaf woensdag, 25/01/2023
 • Bib

  Update en jaaroverzicht btw

  Er wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van…

  Vanaf maandag, 30/01/2023
 • Bib

  Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht

  Dit seminarie stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het…

  Vanaf donderdag, 2/02/2023
 • Bib

  Update jaaroverzicht lokale belastingen

  In deze update wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen…

  Vanaf donderdag, 2/02/2023
 • Bib

  Basisprincipes Fiscaliteit en Onroerend goed

  De lessenreeks richt zich tot al wie geregeld te maken heeft met…

  Vanaf woensdag, 8/02/2023
 • Bib

  De bezoldigingstheorie: ontwikkelingen anno 2023

  Sinds 2013 blaast het hof van Cassatie warm en koud en de rechtspraak van de…

  Vanaf donderdag, 9/02/2023
 • Bib

  Basisprincipes Successieplanning

  De klemtoon tijdens de lessenreeks ligt op de basisbeginselen die de…

  Vanaf donderdag, 9/02/2023
 • Bib

  Vergoeding voor auteursrechten: wat verandert er vanaf 1 januari 2023?

  Op een praktische wijze krijgt u een overzicht van de nieuwe regeling inzake…

  Vanaf donderdag, 9/02/2023
 • Bib

  Kortingsbon, voucher, zegel of waardebon

  In dit seminarie krijgt u een overzicht van de voucherrichtlijn. …

  Vanaf maandag, 13/02/2023
 • Bib

  Basisprincipes Fiscaal ondernemingsbeleid

  De lessenreeks richt zicht tot eenieder die op zoek is naar een…

  Vanaf maandag, 13/02/2023
 • Bib

  Basisprincipes Fiscale procedure, directe én indirecte belastingen

  De klemtoon ligt op de basisbeginselen maar informeert toch ruim …

  Vanaf maandag, 13/02/2023
 • Bib

  Basisprincipes Europees en Internationaal Fiscaal Recht

  Tijdens deze lessenreeks krijgt u een grondige inleiding in de belangrijkste…

  Vanaf woensdag, 15/02/2023
 • Bib

  Hervorming van het verbintenissenrecht en uw contracten

  U krijgt een overzicht van de belangrijke wijzigingen van het…

  Vanaf woensdag, 15/02/2023
 • Bib

  De aangifte patrimoniumtaks toegelicht, een ongekende belasting

  De aangifte moet elk jaar opnieuw ingediend worden vóór 31 maart. De meeste…

  Vanaf maandag, 6/03/2023
 • Bib

  'Reeks' Vzw en belastingen - DRIELUIK

  Het feit of een vzw onderworpen is aan rechtspersonenbelasting of…

  Vanaf maandag, 6/03/2023
 • Bib

  Tweede verblijven: fiscale toelichting en de impact van de DBV

  Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u de fiscale gevolgen van de…

  Vanaf maandag, 6/03/2023
 • Bib

  'Ven.B.' vs 'RPB' in de non-profitsector

  De Belgische regelgeving, de administratieve commentaar, rulings en de…

  Vanaf woensdag, 15/03/2023
 • Bib

  Wanneer kan het 6%-btw tarief gebruikt worden?

  U krijgt een duidelijk…

  Vanaf donderdag, 16/03/2023
 • Bib

  Pensioenen: de fiscale 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

  Vanaf maandag, 20/03/2023
 • Bib

  Onttrekking OG aan de vennootschap anno 2023

  U krijgt een overzicht van de fiscale (directe belastingen) en…

  Vanaf maandag, 20/03/2023
 • Bib

  Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023 - (volledige dag) - ON DEMAND

  Het seminarie aangifte Ven.B. Aj 2023 bespreekt niet alleen alle vakken…

  Vanaf vrijdag, 31/03/2023
 • Bib

  Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023 (halve dag) - ON DEMAND

  Het seminarie aangifte Ven.B. Aj 2023 bespreekt niet alleen alle vakken…

  Vanaf vrijdag, 31/03/2023
 • Bib

  Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023

  Het seminarie aangifte PB Aj 2023 bespreekt niet alleen alle vakken van het…

  Vanaf vrijdag, 28/04/2023
 • Bib

  Aandelenoptieplannen binnen familiale ondernemingen

  Er wordt dieper ingegaan op de wetgeving omtrent "Aandelenoptieplannen".…

  Vanaf maandag, 8/05/2023
 • Bib

  Materiële vergissing en ambtshalve ontheffing: het ultieme redmiddel?

  Vanaf maandag, 8/05/2023
 • Bib

  Federale belastingkredieten in P.B. en Ven.B.

  Er wordt een volledig beeld geschetst van alle belastingkredieten…

  Vanaf dinsdag, 9/05/2023
 • Bib

  Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023 - PRACTICUM

  Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de…

  Vanaf woensdag, 10/05/2023
 • Bib

  Het aangifteformulier vennootschapsbelasting Aj. 2023: praktische toelichting

  De nieuwe aangifte vennootschapsbelasting is een feit. Om de…

  Vanaf donderdag, 11/05/2023
 • Bib

  Incentives voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie: fiscale aspecten

  De  toepassingsmodaliteiten en standpunten van de rulingdienst,…

  Vanaf donderdag, 11/05/2023
 • Bib

  Maatschap, stichting en trust

  Ouders en grootouders zijn tijdens hun leven meestal wel bereid om een deel…

  Vanaf maandag, 15/05/2023
 • Bib

  Het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars: update anno 2023

  Het seminarie neemt verscheidene fiscale aspecten onder de loep. Er wordt…

  Vanaf donderdag, 18/05/2023
 • Bib

  Practicum 'RPB': het aangifteformulier Aj. 2023

  Doelstelling van het practicum is de taxatieregels in de…

  Vanaf donderdag, 25/05/2023
 • Bib

  Jaaroverzicht erf- en registratiebelasting

  Het opzet van dit seminarie bestaat erin de deelnemers een overzicht te…

  Vanaf maandag, 29/05/2023
 • Bib

  Fiscaal strafrecht voor cijferberoepers

  In de bedrijfseconomische wereld is het niet abnormaal dat er meer en meer…

  Vanaf maandag, 29/05/2023
 • Bib

  Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing anno 2023

  Dit seminarie biedt een overzicht en update anno 2023 over de vrijstelling…

  Vanaf maandag, 5/06/2023
 • Bib

  Werken over de landsgrenzen heen

  Dit seminarie heeft als doel een inleiding te geven in bovenstaande…

  Vanaf maandag, 5/06/2023
 • Bib

  De vernieuwde aanpak van een BBI onderzoek

  De wetgever heeft eind 2022 oog gehad voor deze problematiek en heeft de…

  Vanaf woensdag, 7/06/2023
 • Bib

  De “intelligente” zorgvolmacht

  Dit seminarie staat helemaal in het teken van de immens populaire “…

  Vanaf donderdag, 8/06/2023
 • Bib

  Teveel betaalde btw door EU en niet-EU ondernemingen

  Tal van Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland, moeten…

  Vanaf maandag, 12/06/2023
 • Bib

  De fiscale behandeling van levensverzekeringen

  In dit seminarie komen eerst en vooral de burgerrechtelijke aspecten van de…

  Vanaf maandag, 12/06/2023
 • Bib

  Onverdeeld onroerend goed gebruikt voor de beroepswerkzaamheid

  Aan de hand van cases krijgt u een overzicht van de geldende regels op…

  Vanaf donderdag, 15/06/2023
 • Bib

  Fiscale behandeling van bijkantoren/VI: btw en WIB92

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de laatste stand van…

  Vanaf donderdag, 15/06/2023
 • Bib

  Ondernemingen in moeilijkheden

  Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en…

  Vanaf maandag, 19/06/2023
 • Bib

  Samenlevingsvormen: impact op erfrecht en Vlaamse erfbelasting

  De knelpunten die zich bij elke samenlevingsvorm kunnen voordoen worden…

  Vanaf woensdag, 21/06/2023
 • Bib

  Basisbeginselen van de douanewetgeving

  Aan de hand van verschillende cases krijgt u zicht op de ingewikkelde…

  Vanaf donderdag, 22/06/2023
 • Bib

  U beschermt uw vastgoed toch ook?

  Doelstelling van het seminarie is dat de deelnemers nieuwe horizonten en…

  Vanaf donderdag, 22/06/2023
 • BIB

  Aanpassing van de statuten aan het WVV: deadline 1 januari 2024!

  We zetten voor u nogmaals de overgangsregels op een rijtje. Daarbij wordt…

  Vanaf maandag, 25/09/2023
 • BIB

  Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden

  Deze praktijkgerichte lessenreeks legt een onmisbare basis tot het…

  Vanaf woensdag, 27/09/2023
 • BIB

  Auto's anno 2023: overzicht van de btw-aspecten

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de btw-aspecten. Daarbij komt…

  Vanaf maandag, 2/10/2023
 • BIB

  GDPR-normen voor de accountant/ belastingadviseur

  De GDPR vindt toepassing op eenieder die persoonsgegevens verwerkt,…

  Vanaf donderdag, 5/10/2023
 • BIB

  Aanwending alternatieve schenkingstechnieken

  Gelet op de afschaffing van de buitenlandse schenkingsroute is menig…

  Vanaf donderdag, 5/10/2023
 • BIB

  Aanvullende pensioenen: de 80%-grens doorgelicht

  Nu de veelbesproken belastinghervorming (waaronder de hervorming van de 80%-…

  Vanaf maandag, 9/10/2023
 • BIB

  Fiscale behandeling in België van buitenlandse pensioenen

  We gaan dieper in op de rechtspraak i.v.m. definitief verworven rechten en…

  Vanaf donderdag, 26/10/2023
 • BIB

  Het financieel plan: moeilijkheden en vragen uit de praktijk

  Meer dan 4 jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe WVV (lees: Wetboek van…

  Vanaf donderdag, 26/10/2023
 • BIB

  Subsidies in de praktijk

  Een snelle zoektocht op internet of een rondvraag bij vrienden en collega's…

  Vanaf maandag, 30/10/2023
 • BIB

  Essentiële btw-formaliteiten anno 2023

  U krijgt een overzicht van alle Belgische btw-formaliteiten. Hierbij…

  Vanaf maandag, 30/10/2023
 • BIB

  Bouw versus nieuwbouw: stand van zaken

  U krijgt de vooreerst de bestaande wettelijke regeling toegelicht.…

  Vanaf donderdag, 9/11/2023
 • BIB

  Bijverdienen anno 2023

  Als gevolg van de hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande…

  Vanaf maandag, 13/11/2023
 • BIB

  Successieplanning tussen echtgenoten

  Er wordt nagegaan hoe gehuwden of partners elkaar optimaal kunnen beschermen…

  Vanaf maandag, 13/11/2023
 • BIB

  Studiedag erfbelasting i.s.m. Wolters Kluwer

  Tijdens deze studiedag worden 2 verschillende thema’s behandeld.…

  Vanaf woensdag, 15/11/2023
 • BIB

  Studiedag registratie- en erfbelasting i.s.m. Wolters Kluwer

  In samenwerking met Wolters Kluwer organiseert de Fiscale Hogeschool een…

  Vanaf woensdag, 15/11/2023
 • BIB

  Studiedag registratiebelasting i.s.m. Wolters Kluwer

  Tijdens deze studiedag worden 2 verschillende thema’s behandeld.…

  Vanaf woensdag, 15/11/2023
 • BIB

  Sport en btw

  De btw-aspecten verbonden aan sportactiviteiten staan centraal in dit…

  Vanaf donderdag, 16/11/2023
 • BIB

  Checklist optimalisatie vennootschap en topics eindejaarsverrichtingen

  Naar het einde van het kalenderjaar worden we steeds weer geconfronteerd met…

  Vanaf donderdag, 16/11/2023
 • BIB

  Praktijkdag fiscale procedure - Voorkom problemen met de fiscus

  Tijdens deze praktijkdag worden 4 actuele thema’s behandeld. Elke…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • BIB

  Belangrijke nieuwigheden inzake de onderzoeksbevoegdheden van de administratie

  De bevoegdheden van de fiscus werden de afgelopen jaren drastisch aangepast…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • BIB

  Klokkenluiderswet: Wat? Hoe? Waarom?

  In dit seminarie worden de belangrijkste elementen uit de omzettingswet van…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • BIB

  Onderzoeks-, aanslag- en vernieuwde verjaringstermijnen

  De wetgever zorgt er de laatste jaren voor dat de fiscale administratie…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • BIB

  Grenzen aan de CRS-controles door fiscale rechtbanken

  In de CRS-controles gaat de fiscus uitvoerig te werk en vraagt zij o.a.…

  Vanaf maandag, 20/11/2023
 • BIB

  Groene fiscaliteit anno 2023: btw en inkomstenbelastingen

  U krijgt op een praktische wijze een overzicht van alle aspecten van…

  Vanaf donderdag, 23/11/2023
 • BIB

  Groepsbijdrageregeling: aandachtspunten naar het jaareinde toe!

  U krijgt, gelet op het gegeven dat reeds veel ondernemingen begonnen…

  Vanaf donderdag, 23/11/2023
 • BIB

  Successieplanning tussen broers en zussen

  We onderzoeken hoe broers en zussen hun onderlinge successieplanning kunnen…

  Vanaf maandag, 27/11/2023
 • BIB

  De Mobiliteitsrichtlijn nader toegelicht

  De Europese Mobiliteitsrichtlijn (EU Richtlijn 2019/2121) wijzigt ingrijpend…

  Vanaf maandag, 27/11/2023
 • BIB

  Doet scheiden fiscaal lijden?

  Iets meer dan één op drie huwelijken wordt ontbonden door echtscheiding. In…

  Vanaf woensdag, 29/11/2023
 • BIB

  Werkelijk gebruik: problemen in de praktijk

  Sinds 1 januari 2023 moeten gemengde btw-plichtigen die hun btw-aftrek…

  Vanaf donderdag, 30/11/2023
 • BIB

  De uitbreng van roerende en onroerende goederen uit de huwgemeenschap

  We lichten toe met welke burgerrechtelijke en fiscale aandachtspunten…

  Vanaf maandag, 4/12/2023
 • BIB

  Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

  Op 21 juni hebben België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag…

  Vanaf donderdag, 7/12/2023
 • BIB

  Expatstelsel: round up

  De recentste aanpassingen en verfijningen door wetgever en…

  Vanaf donderdag, 7/12/2023
 • BIB

  Mobiliteitsbudget - Fiscale aspecten

  De bedrijfswagen is een hot topic in de Belgische media. Door de…

  Vanaf maandag, 11/12/2023
 • BIB

  Fiscale behandeling van ontvangen premies

  Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u een overzicht van de…

  Vanaf maandag, 11/12/2023
 • BIB

  Topics inzake inning en invordering van belastingen

  In dit seminarie wordt een aantal topics van de inning en invordering van…

  Vanaf woensdag, 13/12/2023
 • BIB

  Meldingsplichten (voor cijferberoepers) anno 2023

  Er wordt dieper ingegaan op de uitgebreide meldingsplichten ten name van de…

  Vanaf donderdag, 14/12/2023
 • BIB

  Het belang van het beroepsgeheim

  Dit seminarie is gewijd aan de regels met betrekking tot het beroepsgeheim…

  Vanaf donderdag, 14/12/2023
 • BIB

  De fiscale antimisbruikbepaling: stand van zaken

  Dit seminarie is bedoeld om een stand van zaken op te maken en een antwoord…

  Vanaf maandag, 18/12/2023
 • BIB

  Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

  Wie de belangrijkste nieuwigheden van het afgelopen jaar graag in één keer…

  Vanaf maandag, 18/12/2023
 • BIB

  Waardering van vruchtgebruik

  Voor dit seminarie werd een selectie gemaakt van een aantal items en krijgt…

  Vanaf woensdag, 20/12/2023
 • BIB

  Vermogensplanning voor wilsonbekwame personen

  Welke planningstechnieken of -strategieën kunnen worden aangewend teneinde…

  Vanaf donderdag, 21/12/2023