Bibliotheek

De voorbije maanden is een bibliotheek van tientallen interessante en actuele onderwerpen opgebouwd. 
Als abonnee heeft u GRATIS EN ONGELIMEERDE TOEGANG tot de bibliotheek. 


U heeft zich ingeschreven voor een "abonnement FHS-Seminaries", hoe gaat het nu verder? 

Om als abonnee gratis toegang te krijgen tot een seminarie (binnen de abonnementsperiode) uit de bibliotheek, dient u zich apart in te schrijven op elk individueel seminarie dat u wenst te bekijken. 

Dit kan u doen via de inschrijfknop bij het desbetreffende seminarie
De gekozen seminaries worden uiteraard niet aangerekend op de factuur. 


Kan u als niet-abonnee gebruik maken van de bibliotheek? 

Bent u geen abonnee en zoekt u naar actuele informatie ter oplossing van een fiscaal geschil? Geen probleem, ook u kan gebruik maken van de bibliotheek door u in te schrijven aan de gehanteerde prijs. 

 

 

Seminaries

 • Bib

  Uitstel van de algemene vergadering

  Veel ondernemingen worden geconfronteerd met praktische moeilijkheden om een…

  Vanaf vrijdag, 24/04/2020
 • Bib

  Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing – Casestudy’s

  Aan de hand van casestudy’s wordt nagegaan wie in welbepaalde gevallen…

  Vanaf dinsdag, 5/05/2020
 • Bib

  Aanpassing insolventierecht ondernemingen

  In het kader van KB nr. 15 van 24/04/2020 kunnen de geviseerde…

  Vanaf dinsdag, 5/05/2020
 • Bib

  De btw-eenheid: niet-gepubliceerde of gewijzigde standpunten

  De fiscus heeft onlangs enkele tot nog toe niet…

  Vanaf donderdag, 7/05/2020
 • Bib

  Vereffeningen in het WVV: fiscaal en vennootschapsrechtelijk

  Het seminarie wordt gesplitst over 2 sessies. U krijgt op een…

  Vanaf woensdag, 13/05/2020
 • Bib

  Vereffeningen: vennootschapsrechtelijke aspecten

  Vanzelfsprekend worden de voornaamste krachtlijnen van de nieuwe…

  Vanaf woensdag, 13/05/2020
 • Bib

  Hoofdzaak, bijzaak, gezamenlijk aanbod en doorfacturaties in btw

  Eén van de meest klassieke thema’s van de btw staat de laatste tijd weer…

  Vanaf donderdag, 14/05/2020
 • Bib

  De meldingsplicht voor grensoverschrijdende transacties (DAC6)

  Meer dan een jaar na de inwerkingtreding van de Europese Richtlijn die de…

  Vanaf maandag, 18/05/2020
 • Bib

  Feitelijke vereniging vs vzw: WIB92 en btw

  U wordt wegwijs gemaakt in onder andere de btw-regels die van toepassing…

  Vanaf dinsdag, 19/05/2020
 • BIB

  De indiciaire taxatie: fiscaal en strafrechtelijk

  De indiciaire taxatie is in de eerste plaats een fiscaal bewijsmiddel.…

  Vanaf woensdag, 20/05/2020
 • Bib

  Dwingende bepalingen in het WVV

  Nergens in het WVV noch in de wet tot invoering van het WVV is een…

  Vanaf donderdag, 28/05/2020
 • Bib

  Hervorming Belgisch holdingstelsel voor gevorderden

  In dit seminarie worden de probleemstellingen gedetailleerd behandeld.…

  Vanaf donderdag, 11/06/2020
 • BIB

  Artikel 15 W.Venn. of art. 1:24 WVV: de KMO-definitie

  Er wordt eerst en vooral gedefinieerd wat het nieuwe WVV onder een kleine…

  Vanaf vrijdag, 12/06/2020
 • Bib

  Complexe handelingen in de btw

  Aan de hand van (recente) rechtspraak én administratieve richtlijnen…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • Bib

  Commissionairsstructuur in perspectief: impact van recente rechtspraak

  Doorrekening van kosten en btw. Het is een klassieker. De basisvraag is of…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • Bib

  Evenementen, kosten voor onthaal en publiciteitskosten

  De btw-aspecten inzake het organiseren van evenementen voor zakenrelaties (…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • Bib

  De verleggingsregeling en de bijzondere btw-aangifte

  Gedurende deze webcast zal u aan de hand van praktijkvoorbeelden en…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • BIB

  Rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

  Er wordt een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van…

  Vanaf woensdag, 17/06/2020
 • BIB

  Patrimoniumvennootschap voor gevorderden

  In deze sessie wordt eerst stilgestaan bij het nut en de…

  Vanaf donderdag, 18/06/2020
 • Bib

  Vereffeningen in WVV : fiscale aspecten

  Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant,…

  Vanaf vrijdag, 19/06/2020
 • Bib

  Invorderingsprocedure inzake btw

  Dit seminarie focust op de aandachtspunten voor de btw-belastingplichtige in…

  Vanaf woensdag, 24/06/2020
 • Bib

  Practicum woonkredieten

  Er wordt een praktijkgericht overzicht gegeven van het belastingstelsel van…

  Vanaf maandag, 31/08/2020
 • Bib

  Opfrissing 3e en laatste fase van de hervorming van de Ven.B.

  U krijgt een overzicht van alle  maatregelen die werden genomen tijdens…

  Vanaf woensdag, 23/09/2020
 • Bib

  Liquidatiereserve: 2020 annus horribilis i.p.v. feestjaar

  Er wordt dieper ingegaan op een aantal praktische problemen waarmee rekening…

  Vanaf vrijdag, 25/09/2020
 • Bib

  De reparatiewetgeving bij het WVV

  Naast een aantal technische wijzigingen van het WVV introduceert de…

  Vanaf maandag, 28/09/2020
 • Bib

  Fiscale behandeling in België van Nederlandse pensioenen

  De fiscale behandeling in België van in Nederland opgebouwde pensioenen…

  Vanaf donderdag, 1/10/2020
 • Bib

  Kaaimantaks voor cijferberoepers

  Sinds 2015 kennen we in België de zogenaamde kaaimantaks. Na een voordien…

  Vanaf maandag, 5/10/2020
 • Bib

  Bezoldigingstechnieken anno 2020

  In dit seminarie worden een groot aantal elementen van het loonpakket…

  Vanaf donderdag, 12/11/2020
 • Bib

  Vastgoedfinanciering via de 2de pensioenpijler

  De zoektocht naar alternatieve financieringstechnieken voor…

  Vanaf maandag, 16/11/2020
 • Bib

  Eindejaarsverrichtingen: enkele tips en tricks

  FHS-Seminaries wil u een aantal tips en tricks meegeven zodat u de…

  Vanaf woensdag, 18/11/2020
 • Bib

  Fiscale consolidatie

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de werking van het…

  Vanaf zondag, 22/11/2020
 • Bib

  Brexit: fiscale gevolgen inzake indirecte belastingen

  We bespreken de fiscale gevolgen op het vlak van btw en douane…

  Vanaf maandag, 23/11/2020
 • Bib

  Bedrijfsleider(svergoeding) in het vizier: recente tendensen

  In dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal.…

  Vanaf maandag, 23/11/2020
 • Bib

  Lijfrente gevestigd bij de eigen vennootschap

  De focus ligt op de lijfrente die een financieringsinstrument is voor de (…

  Vanaf woensdag, 25/11/2020
 • Bib

  De VOF en de maatschap: onbekend maakt niet onbemind

  In deze expertclass worden de kenmerken, voor- en nadelen…

  Vanaf donderdag, 26/11/2020
 • Bib

  Het begrip kapitaal in het WVV

  De gevolgen  van de afschaffing van het kapitaalbegrip in het…

  Vanaf vrijdag, 27/11/2020
 • Bib

  Uitkeringen in de BV en de CV: boekhoudkundig

  Met de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV en de CV, heeft de…

  Vanaf maandag, 30/11/2020
 • Bib

  Practicum opstellen financieel plan

  De Fiscale Hogeschool organiseert een practicum waarbij zal…

  Vanaf woensdag, 2/12/2020
 • Bib

  Nieuwe formaliteiten inzake verslaggeving

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en modelvoorbeelden…

  Vanaf woensdag, 2/12/2020
 • Bib

  De vaste inrichting in inkomstenbelastingen vs btw

  Wanneer de buitenlandse activiteiten van de Belgische onderneming aanleiding…

  Vanaf vrijdag, 4/12/2020
 • Bib

  Zakelijke rechten en nieuwe goederenrecht

  Het gebruik van zakelijke rechten is binnen onze samenleving niet langer weg…

  Vanaf donderdag, 10/12/2020
 • Bib

  Brexit: gevolgen inzake directe belastingen

  Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de fiscale gevolgen inzake…

  Vanaf maandag, 14/12/2020
 • Bib

  Kostenaftrek in de vennootschapsbelasting

  Een aantal in de praktijk hete en belangrijke hangijzers rondom de (correcte…

  Vanaf maandag, 14/12/2020
 • Bib

  Practicum onttrekkingen en herzieningsregels

  De btw-herzieningsregels werden onlangs ingrijpend hervormd. De nieuwe…

  Vanaf woensdag, 16/12/2020
 • Bib

  Welke vennootschap past het beste bij mijn onderneming?

  Onderzocht wordt welke aspecten en motieven cruciaal zijn bij de keuze van…

  Vanaf vrijdag, 18/12/2020
 • Bib

  Normaal beheer van privévermogen

  Tijdens dit seminarie wordt er nader onderzocht wat de standpunten zijn van…

  Vanaf maandag, 21/12/2020
 • Bib

  Uitbreng van onroerend goed

  De klemtoon ligt op de uitbreng van onroerende goederen …

  Vanaf donderdag, 21/01/2021
 • BIB

  Fiscale infoclub - voorjaar 2021

  Vanaf dinsdag, 26/01/2021
 • Bib

  Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving

  De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de…

  Vanaf woensdag, 3/02/2021
 • Bib

  Aanvang en stopzetting van een activiteit

  U krijgt een overzicht van de na te leven btw-formaliteiten bij de aanvang,…

  Vanaf maandag, 8/02/2021
 • BIB

  Fiscale infoclub - voorjaar 2021

  Vanaf maandag, 15/02/2021
 • Bib

  UBO-register: stand van zaken

  Op gestructureerde wijze bieden we u een stand van zaken van de …

  Vanaf maandag, 15/02/2021
 • Bib

  Auteursrechten: opportuniteiten anno 2021

  Zowel de burgerlijke als de fiscale aspecten van het auteursrecht worden…

  Vanaf woensdag, 24/02/2021
 • Bib

  De mobilisatie van vrijgestelde reserves

  Zowel de voor- en nadelen van mobilisatie worden aan elkaar…

  Vanaf donderdag, 25/02/2021
 • Bib

  VVPRbis-regime: impact van het WVV?

  Tal van praktische voorbeelden worden gegeven ter verduidelijking…

  Vanaf vrijdag, 26/02/2021
 • Bib

  Alternatieve schenkingsvormen voor aandelen op naam

  Zowel de burgerlijke als de fiscale aspecten van de verschillende…

  Vanaf woensdag, 3/03/2021
 • Bib

  Terbeschikkingstelling van onroerend goed

  De uitzonderingsgevallen op de btw-vrijstelling voor onroerende…

  Vanaf woensdag, 3/03/2021
 • Bib

  De nieuwe witwaspreventiewet

  Dit seminarie geeft u een grondig overzicht van de verregaande…

  Vanaf donderdag, 4/03/2021
 • Bib

  Waarderingstechnieken (I)MVA en FVA

  In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de

  Vanaf donderdag, 4/03/2021
 • Bib

  Fiscale revival van de inkoop eigen aandelen

  Vanuit fiscaal/boekhoudkundig oogpunt wordt het volledig…

  Vanaf vrijdag, 5/03/2021
 • Bib

  Fiscale aandachtspunten bij de overdracht van een KMO

  Grote vraag is “Hoeveel is mijn bedrijf nog waard?”. Als verkoper wil je een…

  Vanaf maandag, 8/03/2021
 • Bib

  Fusie en splitsing in het nieuw WVV

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de …

  Vanaf donderdag, 11/03/2021
 • Bib

  Erfovereenkomsten onder het vernieuwde erfrecht

  De verschillende soorten van erfovereenkomsten worden in dit seminarie…

  Vanaf vrijdag, 12/03/2021
 • BIB

  Fiscale infoclub - voorjaar 2021

  Vanaf maandag, 15/03/2021
 • Bib

  De margeregeling voor tweedehandsgoederen

  Aan de hand van voorbeelden en casestudy’s krijgt u een overzicht…

  Vanaf maandag, 15/03/2021
 • Bib

  Het fenomeen influencers en influencer marketing

  Het fenomeen "influencer" is aan een opmars bezig is. Daarom…

  Vanaf maandag, 15/03/2021
 • Bib

  Maatregelen ter ondersteuning van innovatieve bedrijven

  Nico Demeyere en Anneleen Wydooghe gidsen jullie vlekkeloos doorheen de…

  Vanaf woensdag, 17/03/2021
 • Bib

  Vastgoed in de vennootschap

  Aankoop in volle eigendom, aankoop via lijfrente, recht van opstal, recht…

  Vanaf donderdag, 18/03/2021
 • Bib

  Update btw-vrijstellingen

  Btw-vrijstellingen zijn een zeer technische aangelegenheid en door de…

  Vanaf woensdag, 24/03/2021
 • Bib

  Einde van een opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik

  Er wordt nagegaan wat er te gebeuren staat op het moment dat een…

  Vanaf donderdag, 25/03/2021
 • Bib

  IC-goederentransacties: grondige analyse

  De regels rond de intracommunautaire handelingen zijn geen sinecure en…

  Vanaf vrijdag, 23/04/2021
 • Bib

  Nieuwe btw-regeling voor webshops

  De btw-behandeling van webshops evolueert al jaren. Tijdens dit seminarie…

  Vanaf maandag, 26/04/2021
 • Bib

  Fiscale controles

  Enkele hete hangijzers inzake onderzoeksbevoegdheden inzake…

  Vanaf donderdag, 6/05/2021
 • Bib

  Nieuwigheden inzake successie- en registratierechten

  De successie- en registratierechten zijn de afgelopen periode aan tal van…

  Vanaf donderdag, 13/05/2021
 • BIB

  Fiscale infoclub - voorjaar 2021

  Vanaf dinsdag, 18/05/2021
 • Bib

  Investeringsaftrek anno 2021

  Na het volgen van deze causerie bent u weer helemaal mee met de…

  Vanaf maandag, 31/05/2021
 • Bib

  Verlaagd btw-tarief 'Afbraak en wederopbouw'

  In het seminarie worden de bestaande wettelijke regelgeving en…

  Vanaf donderdag, 3/06/2021
 • Bib

  De nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

  De nieuwe taks doet veel praktische en juridische vragen rijzen. U …

  Vanaf woensdag, 9/06/2021
 • Bib

  Het KI van buitenlands vastgoed

  Onze wetgeving m.b.t. belastingregime voor buitenlands onroerend goed…

  Vanaf donderdag, 10/06/2021
 • BIB

  Fiscale infoclub - voorjaar 2021

  Vanaf maandag, 14/06/2021
 • Bib

  Fiscale regularisatie: kroniek van een aangekondigde dood

  Tot 31 december 2023 zal een regularisatieaangifte nog mogelijk zijn. …

  Vanaf donderdag, 17/06/2021
 • Bib

  Vijf jaar aftrek voor innovatie-inkomsten

  De nieuwe modaliteiten en recente standpunten van de rulingdienst…

  Vanaf maandag, 21/06/2021
 • Bib

  De BV in het kader van vermogens- en successieplanning

  Er wordt dieper ingegaan op het gebruik van de besloten vennootschap als…

  Vanaf maandag, 28/06/2021
 • Bib

  Fiscale infoclub - najaar 2021

  Vanaf maandag, 13/09/2021
 • bib

  De nieuwe aangifte Ven.B. Aj. '21

  We reiken u een helpende hand bij de interpretatie van de nieuwigheden in de…

  Vanaf donderdag, 16/09/2021
 • Bib

  Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden

  Deze praktijkgerichte lessenreeks legt een onmisbare basis tot het…

  Vanaf woensdag, 22/09/2021
 • bib

  De BL en gratis terbeschikkingstelling van OG

  We brengen u op de hoogte van de nieuwe evoluties inzake de gratis…

  Vanaf donderdag, 30/09/2021
 • bib

  Mijn rechten als aandeelhouder

  In dit seminarie wordt de impact van deze hervorming op het…

  Vanaf maandag, 4/10/2021
 • bib

  Fiscale gevolgen van een gebroken boekjaar

  Er wordt o.a. stilgestaan bij diverse regels, maatregelen, wetgevingen, het…

  Vanaf donderdag, 7/10/2021
 • Bib

  Fiscale infoclub - najaar 2021

  Vanaf maandag, 11/10/2021
 • Bib

  Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: btw-aspecten

  Bart Buelens gaat dieper in op de btw-aspecten van zakelijk…

  Vanaf woensdag, 10/11/2021
 • Bib

  Fiscale infoclub - najaar 2021

  Vanaf maandag, 15/11/2021
 • bib

  De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap

  Door het nieuwe ondernemingsrecht  heeft de maatschap  een aantal…

  Vanaf woensdag, 17/11/2021
 • Bib

  Beroepsgeheim van de beroepsbeoefenaar

  Dit seminarie behandelt de regels m.b.t het beroepsgeheim die van toepassing…

  Vanaf donderdag, 18/11/2021
 • Bib

  Einde duolegaat, start vriendenlegaat

  Wat zijn na 1 juli 2021 de alternatieven om het duo-legaat…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Bib

  Samen een woning kopen

  Zowel de burgerrechtelijke als de fiscaalrechtelijke (indirecte belastingen…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Bib

  Inbreng in natura en quasi inbreng

  De fiscale als de vennootschapsrechtelijke aspecten van de inbreng in…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • Bib

  Cliënteel in de onderneming: problematieken

  Er wordt nagegaan wat het fiscaal voordeligste alternatief is : de…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • Bib

  Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: fiscale aspecten

  Wat zijn de voordelen, nadelen of risico’s van zakelijke genotsrechten?…

  Vanaf maandag, 29/11/2021
 • Bib

  Neerleggen van een foutieve jaarrekening

  Op praktische wijze krijgt u een overzicht van de boekhoudkundige…

  Vanaf donderdag, 2/12/2021
 • Bib

  Update jaaroverzicht lokale belastingen

  In deze update wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen…

  Vanaf maandag, 6/12/2021
 • Bib

  De rekening-courant anno 2021

  Zowel de juridische als de fiscale aspecten van het gebruik en de werking…

  Vanaf woensdag, 8/12/2021
 • Bib

  Update en jaaroverzicht fiscale rechtspraak

  U krijgt een grondig en kritisch overzicht van de belangrijkste…

  Vanaf maandag, 13/12/2021
 • Bib

  Het beding van aanwas en terugval - Actualiteit

  We maken een actuele fiscale stand van zaken op, zowel voor de organisatie…

  Vanaf maandag, 13/12/2021
 • Bib

  Vestiging van een vruchtgebruik, recht van erfpacht en opstal: burgerlijk

  Op 1 september 2021 werd het vruchtgebruik, het recht van opstal en erfpacht…

  Vanaf woensdag, 15/12/2021
 • bib

  Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing

  Dit seminarie biedt een overzicht en update anno 2021 over de vrijstelling…

  Vanaf woensdag, 15/12/2021
 • bib

  Overgangsperikelen na de inwerkingtreding van het WVV

  Uit de praktijk blijkt dat veel vennootschappen zich nog aan het WVV moeten…

  Vanaf maandag, 20/12/2021
 • bib

  Fiscale gevolgen n.a.v. de uitbreiding van de lijst met belastingparadijzen

  De maatregelen die België heeft genomen in het kader van de kaaimantaks, de…

  Vanaf maandag, 20/12/2021
 • bib

  Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

  Naast de wijzigingen inzake wetgeving van 2021 wordt ook een …

  Vanaf dinsdag, 21/12/2021