logo
Home » Aanbod » Seminaries » De fiscale gevolgen bij het wijzigen van uw boekjaar en/of het leven met een gebroken boekjaar: praktisch benaderd - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Prijs : €195
Datum: 20 april 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

LAAKDAL
De Vesten
Kanaalweg 6 bus 1
2430 Laakdal

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op :

- donderdag 23 april 2020 van 13.30 tot 17.00 uur in Brussel

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De fiscale gevolgen bij het wijzigen van uw boekjaar en/of het leven met een gebroken boekjaar: praktisch benaderd - LAAKDAL (20/101 L)

Soms zelfs drie jaarrekeningen voor één belastbaar tijdperk noodzakelijk

In het verleden werd regelmatig een afsluitdatum van een boekjaar gewijzigd. Dit voornamelijk uit praktisch economische of financiële noodzaak. Denken we maar aan een overname, een herstructurering, uitbreiding van productengamma, enz. Dit resulteerde vaak in een boekjaar dat ‘niet’ afsluit op 31 december, met dus een zogenaamd "gebroken boekjaar".
Voornamelijk door de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn hier heel wat fiscale aandachtspunten bijgekomen. Dit zelfs met gevolg dat de afsluiting van een boekjaar de noodzaak van maar liefst 3 verschillende jaarrekeningen met zich mee kan brengen.

Vanaf 1 januari 2020 worden we geconfronteerd met de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Zo is er een verdere daling van het belastingtarief, treden gewijzigde regels op het vlak van afschrijvingen in werking, kunnen we gebruik maken van de mogelijkheid om vrijgestelde reserves om te zetten in belaste reserves aan een belastingtarief van ‘slechts’ 15% of zelfs 10% (maar let op: er zijn heel wat addertjes…!), wordt de autofiscaliteit grondig gewijzigd: hoe moet u nu hiermee in de praktijk omgaan voor een groot wagenpark? Hoe dit alles verwerken in de ‘gebroken’ boekhouding? … En nog veel meer.

Ook de impact van de voorgaande fasen blijft uiteraard nog "voelbaar":

Fase 1: maatregelen in werking getreden vanaf aj. 2019, gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.
Fase 2: maatregelen in werking getreden vanaf aj. 2020, gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019.
En voortaan ook fase 3: maatregelen die in werking treden vanaf aj. 2021, gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

Het merendeel van deze nieuwe maatregelen zijn gekoppeld aan zowel het aanslagjaar als het boekjaar, maar er zijn uiteraard uitzonderingen en specifieke bepalingen... Het wordt dus opletten geblazen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar!

Enkele vragen die afhankelijk van de afsluitdatum, al dan niet gewijzigd, aan bod zullen komen:

- hoe moet het matching principe worden toegepast? Quid IPT-premies, eerste verhoogde huur bij renting overeenkomsten, enz… ?
- Hoe ziet de ATAD-interestaftrekbeperking eruit? Wordt/is de thin cap nu dode letter?
- Wat nu met die hybride wagen die u een tijdje terug aangeschaft heeft?
- Biedt de nieuwe marktrente (o.b.v. MFI-rente) opportuniteiten?
- De zgn. "45.000 EUR"-regel prorateren bij verkort/verlengd boekjaar?
- Wat kan u doen om toch nog het verlaagd tarief te genieten?
- Hoe autokosten met de nieuwe formule verwerken bij een gebroken boekjaar?
- Wat zijn de voorwaarden om te kunnen werken met een groepsbijdrage?

Voor vennootschappen die een wijziging doorgevoerd hebben aan de afsluitdatum van hun boekjaar, wordt het – zoals gezegd - nóg moeilijker om door het bos de bomen nog te kunnen zien. Immers, elke wijziging vanaf 26 juli 2017 aan de afsluitdatum van het boekjaar is niet tegenstelbaar aan de fiscus. Dit leidt in de praktijk tot heel wat problemen… Zo moeten er maar liefst 3 jaarrekeningen (!) opgemaakt worden, waaronder een tussentijdse staat (die u moet meesturen met de aangifte), en dit gedurende de 3 fasen! Bovendien zijn deze jaarrekeningen aan verschillende belastbare tijdperken verbonden.

In dit seminarie wordt dan ook nog even stil gestaan bij het invullen van dergelijke complexe aangiftes, met alle nodige correcties van de grondslagen en tarieven.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven