logo
Home » Aanbod » Seminaries » Hervorming van de vennootschapsbelasting - 3e fase: opfrissing aan de hand van toepassingsvoorbeelden - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Hervorming van de vennootschapsbelasting - 3e fase: opfrissing aan de hand van toepassingsvoorbeelden - LAAKDAL (20/16 L)

De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een aantal aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan de vennootschapsbelasting. In de drie fasen zijn héél wat wijzigingen die de vennootschappen geld kunnen opleveren maar nog belangrijker: ook kunnen kosten. Vandaar de grote noodzaak om een goed beeld te hebben over wat wanneer wijzigt teneinde geen enkel voordeel te verliezen. De hervorming vindt plaats in drie fasen:

-        Fase 1: inwerkingtreding aanslagjaar 2019 (boekjaar 1 januari 2018);

-        Fase 2: inwerkingtreding aanslagjaar 2020 (boekjaar 1 januari 2019);

-        Fase 3: inwerkingtreding aanslagjaar 2021 (boekjaar 1 januari 2020).

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de maatregelen die worden genomen tijdens de derde fase en uitwerking krijgen vanaf 1 januari 2020. Dit weliswaar samen met de wijzigingen in de eerste twee fasen, die nu volledig in werking zijn getreden en de impact hiervan. Hierbij komen, naast een opfrissing van alle vorige maatregelen, meer specifiek met betrekking tot de derde fase, volgende onderwerpen aan bod:

1)     Tariefdaling (over de diverse fasen heen);

2)     ATAD-interestaftrek;

3)     Disconto op schulden;

4)     Mobiliseren van vrijgestelde reserves;

5)     Verduidelijken criterium marktrente;

6)     Wijziging afschrijvingsregimes (zowel voor als vanaf 1 januari 2020 inclusief vb. betaalde voorschotten);

7)     Aftrekbeperking bijzondere uitgaven zoals niet-aftrekbare boetes, niet-aftrekbare belastingen, elektrische wagens, tarief aanslag geheime commissielonen;

8)     Regime autokosten;

9)     Afschaffing van bepaalde regimes zoals regime gespreide taxatie van de meerwaarde op sommige overheidseffecten, vrijstelling voor aanvullend personeel, vrijstelling voor bijkomend personeel, …

10)  Aftrekbeperking van buitenlandse verliezen.

Verder wordt ook nog eens dieper ingegaan welke fiscale mogelijkheden de gezamenlijke fasen bieden met zowel de positieve als negatieve facetten hiervan. Dit in combinatie met bv. het nieuwe WVV, waarbij dan fiscaalvriendelijker kan worden verloond, intergroepsfinancieringen efficiënter kunnen verlopen, uitkeringen via een rekening-courant misschien overbodig worden, waarom investeringsaftrek nu voordeliger is geworden ingevolge de 2e fase, enz…

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven