logo
Home » Aanbod » Seminaries » Eindejaarsverrichtingen: nog snel enkele tips en tricks - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Eindejaarsverrichtingen: nog snel enkele tips en tricks - BRUSSEL (19/163 B)

Het is weer bijna zover. Tijd om de laatste voorbereidingen te maken om zo de jaarrekening te optimaliseren om dan over enkele maanden definitief af te werken en neer te leggen bij de Nationale Bank. 

FHS-Seminaries wil u dan ook toch nog een aantal tips en tricks meegeven zodat u de eindejaarverrichtingen optimaal gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen aangebracht aan de fiscale wetgeving door de eindejaarswetgeving.

Vragen die in dat verband opduiken en in dit seminarie worden behandeld, zijn o.a.:
- wanneer we investeringen hebben verricht, opteren we dan voor de notionele interestaftrek of voor een combinatie investeringsreserve en investeringsaftrek? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan? En doen we best snel nog wat investeringen of is het dan toch beter te wachten tot volgend jaar waarin… er weer een pak andere fiscale mogelijkheden zijn (die we natuurlijk ook bekijken).
- Gespreide taxatie of vrijstelling meerwaarde op bedrijfsvoertuigen: toepassen of niet, of soms wel en soms niet en wat zijn de voordelen dan wel de nadelen?
- Wanneer maken we de keuze tussen het fiscale voordeel van een tax-shelter of de aanleg van een liquidatiereserve?
- Wat is de invloed van het realiseren van meerwaarden op aandelen of het degressief afschrijven op het aanleggen van een liquidatiereserve?
- Een cliënt wil volgend jaar hoe dan ook een bedrag uitkeren aan de aandeelhouders. Wat kiezen we: de uitkering van een dividend? Een kapitaalvermindering? Een interimdividend? Een tussentijds dividend? Of nog een ander type van uitkering? En vanzelfsprekend komen ook de vele wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen hier om de hoek kijken !
- Welke alternatieve beloningsvormen zijn nog fiscaal interessant en toepasbaar op het einde van het boekjaar?
- Is het gunstig om nu nog een elektrisch voertuig aan te schaffen?
- Wat zijn interessante fiscale aspecten van een kapitaalverhoging? Hogere notionele interestaftrek? Verlaagde roerende voorheffing? Kan daarvoor de liquidatiereserve gebruikt worden?
- Indien reserves destijds werden vastgeklikt, wat kan/moet ik doen tijdens de wachttermijn?
- Wanneer precies kan een vennootschap dividenden uitkeren met toepassing van de verlaagde roerende voorheffing (in het kader van VVPR-bis-richtlijn)? Kan ik nog dergelijk kapitaal bijmaken en wat kan hierbij en wat niet?
- Termijnen van de jaarrekening.
- Fouten in de jaarrekening, kan ik ze later nog rechtzetten?
- Wat kan nog gedaan worden met de overlopende rekeningen?
- Wat met gebeurtenissen na balansdatum die een impact hebben op de ingediende jaarrekening?

Daarbij komt nog dat we door het voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe artikel 15 W. Venn. (nieuw 1:24 WVV) KMO-vennootschappen, van minstens 20 fiscale voordelen kunnen genieten, waarvan we natuurlijk ook hier gretig gebruik willen maken, maar dan moeten we wel goed beseffen wanneer we hier aan voldoen en welke voordelen we (voor-)nemen.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven