logo
Home » Aanbod » Seminaries » Wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van een winstverdeling, dit zowel bij reservering of uitkering (dividend, tantièmes, enz. ...)? - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van een winstverdeling, dit zowel bij reservering of uitkering (dividend, tantièmes, enz. ...)? - GENT (19/30 G)

In dit seminarie staat het begrip ‘winstverdeling’ centraal. Wat en hoeveel kunnen en mogen wij uitkeren? Onder welke vormen kan deze uitkering gebeuren? Welke formaliteiten (op het vlak van aangifte, procedure, e.d. m.) moeten we hierbij indachtig zijn? Welke wijzigingen zullen door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op dit vlak aangebracht worden?

Ook de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting komt uiteraard veelvuldig aan bod, zodat u bij deze cruciale beslissing rekening kan houden met de addertjes onder het gras maar ook gebruik kan maken van bijkomende optimalisatiemogelijkheden!

Onder meer volgende vragen worden tijdens dit seminarie beantwoord:
- wat zijn de mogelijke soorten dividenduitkeringen, en welke past u best toe in uw concrete situatie? Wat zijn de fiscale soorten dividenduitkeringen? (gewone, VVPRbis, VVPRter, liquidatiebonus, inkoop eigen aandelen,…);
- Klopt het dat u via de hervorming van de vennootschapsbelasting méér dividend kan én mag uitkeren?
- Hoe kan de hervorming van de vennootschapsbelasting leiden tot meer netto dividend?
- Wat zijn de fiscale gevolgen bij winstuitkeringen door het toepassen van planningstechnieken zoals Tax Shelter, investeringsaftrek, notionele interestaftrek, DBI, mobiliseren van vrijgestelde reserves,…?
- Hoe en waarom kiezen tussen VVPRbis en VVPRter of liquidatiereserve? Of is een combinatie van beide mogelijk?
- In welke situaties legt u beter geen liquidatiereserve aan?
- Winstuitkeringen tussen groepsvennootschappen: via tantième? Via dividend? Fiscale en juridische implicaties?
- Wat is de invloed op mijn dividend en/of tantième bij de toepassing van de nieuwe regeling van de aftrek van de groepsbijdrage (fiscale consolidatie)?
- Kan de toekenning van een tantième een impact hebben op het tarief (ruim bekeken) en op de bezoldigingsvereiste van 45.000 of 75.000 EUR? Hoe?
- Of finaal… belegt u de gelden beter in de vennootschap?

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven