logo
Home » Aanbod » Seminaries » Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: fiscale aspecten voor de cijferberoepers - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: fiscale aspecten voor de cijferberoepers - GENT (19/29 G)

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de belangrijkste fiscale gevolgen van het gewijzigde vennootschapsrecht. De wijzigingen aan het nieuwe vennootschapsrecht zijn in beginsel niet fiscaal, maar hebben wel een belangrijke fiscale impact. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

- De invoering van de mogelijkheid om meer dan 20% aandelen in te kopen brengt ook heel wat fiscale implicaties met zich mee. Welke? Wat indien deze aandelen later alsnog worden verkocht zonder minderwaarde?
- Welke fiscale mogelijkheden biedt de hervorming van het vennootschapsrecht in het kader van de uitkering van liquidatiereserves?
- Geeft de hervorming een oplossing voor de bezoldigingstheorie?
- De invloed van de hervorming op het VVPRbis-stelsel voor vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid.
- De invoering van de statutaire zetelleer voor de bepaling van de nationaliteit van de vennootschap.
- De invoering van nieuwe mogelijkheden bij de omvorming en de verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
- Het afschaffen van het begrip maatschappelijk kapitaal (m.u.v. de NV), dat een invloed heeft op de (belastingvrije) kapitaalverminderingen, de DBI-aftrek, de herkwalificatie van interesten, de thin cap, de belastingvermindering voor starters en groeibedrijven, notionele interestaftrek, kapitaalverhogingen en -verminderingen, …

Onlangs werd een wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd. De gewesten kregen via de Zesde staatshervorming de exclusieve bevoegdheid om fiscale voordelen toe te kennen. Ook zij zijn genoodzaakt om hun wetgeving aan te passen… Denk maar de gunstregeling ten aanzien van de familiale vennootschappen en de toebedeling van vastgoed aan een vennootschap. Het Vlaams Gewest heeft daartoe al een ontwerp van decreet ingediend teneinde de Vlaamse Codex Fiscaliteit aan te passen aan de nieuwe regels.

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op voornamelijk de fiscale regelgevingen. Concreet een niet te missen seminarie voor boekhouders, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven