logo
Home » Aanbod » Seminaries » Personenbelasting aanslagjaar 2019 - practicum - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Personenbelasting aanslagjaar 2019 - practicum - GENT (19/19 G)

Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de personenbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten.

Tijdens dit practicum komen o.a. aan bod:

1. De problematiek van de toeslagen op de basisbelastingvrije som: bij hoogste of bij laagste inkomen;
2. Een vergelijking tussen de “oude” en de “nieuwe” Wijninckx-bijdrage;
3. Een vergelijking tussen de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget;
4. Hoe en welk bedrag aan roerende voorheffing kan gerecupereerd worden in het kader van de vrijstelling van 640,00 EUR voor dividenden;
5. De nieuwe carry-back: hoe werkt de “achterwaartse” verrekening van de “specifieke” verliezen;
6. Woonkredieten:
- Vlaanderen: de combinatie van leningen voor en vanaf 1 januari 2016;
- Combinatie van gewestelijke/federale fiscale voordelen.
7. De fietsproblematiek;
8. De winstpremie;
9. Het cafetariaplan;
10. De aangifte van de taks op de effectenrekeningen;
11. De vergelijking VAA “gratis” bewoning;
12. Het pensioensparen: wanneer 960,00 EUR of 1.230,00 EUR;
13. De afschrijving van en belasting op meerwaarde op onroerende goederen in hoofde van echtgenoten.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen als op de nieuwe inzichten van de rechtspraak.

Wij bieden dit seminarie aan op volgende data en locaties

› Maandag 13 mei 2019 van 13.30 tot 17.00 uur (groep 1: 19/17 B) in Brussel
› Donderdag 16 mei 2019 van 09.00 tot 12.30 uur (groep 2: 19/18 L) in Laakdal
› Donderdag 23 mei 2019 van 09.00 tot 12.30 uur (groep 3: 19/19 G) in Gent

 

Sprekers

Maurice De Mey
Belastingconsulent, Prof. FHS
Nathalie Nimmegeers
Senior Tax Advisor BNP Paribas Fortis, Gastdocent FHS