logo
Home » Aanbod » Seminaries » Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 - practicum - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 - practicum - BRUSSEL (19/22 B)

'Update' en 'fiscale optimalisatie' zijn "nog nooit zo belangrijk geweest.

Anno 2018 en 2019 worden consultants en vennootschappen 'overspoeld' met wijzigingen waarvan bepaalde zelfs retroactief worden afgeschaft.

Recente aanpassingen in de vennootschapsbelasting en vennootschapsrecht hebben -nog maar eens- "duidelijk" bewezen dat hierop 'heel snel gereageerd' moet worden om "deskundig" de juiste  beleidsbeslissingen te  nemen.
 
In het "Practicum VenB AJ 2019" (voor het eerst inzake tijdsduur uitgebreid!) worden onder meer volgende topics inzake deze twee belangrijke 'gewijzigde' pijlers geanalyseerd:
 
1° Hervorming VenB vanaf 2018 met onderwerpen zoals (niet limitatief):
a) Een lijst met wijzigingen vanaf AJ 2019;
b)"Kleine vennootschappen" met actueel aangevulde opsomming van hun fiscale voordelen in de VenB;
c) Optimalisaties inzake' uitkering' en/of 'reserveren'  (liquidatiereserve en tips...)
d) Uitkering liquidatiereserve (aangelegd AJ 2015) vanaf 1/1/2020:quid termijn (berekening), hoe onttrekken (boeking), bijkomende testen W.V.V.
e) De bedrijfsleidersbezoldiging (aanpassen voor verlaagd tarief of niet?), Wat is kostenplaatje?, quid retroactief afschaffen van de bijzondere heffing van 5,1%?
f) Aanleggen voorzieningen: hoe gaat dit nu verder?
g) Wat met 'oude' en 'nieuwe' gespreide taxatie van meerwaarden? Aanpassen boekhouding naar nieuwe tarieven VenB? Gevolgen?
h) Mobilisatie van vrijgestelde reserves (AJ 2021) en wachten met investeren of 'nu' (nog) investeren met investeringsaftrek van 20%?
i) Nieuwe volgorde aftrekbewerkingen + hoe 'korf' berekenen?
j) Optimalisatie voorafbetalingen via dividenden, tantièmes...of andere tips?
k) ...
 
2) Wijzigingen W.V.V. (1/05/2019 e.v.)
Vooral link met onderwerpen behandeld in punt 1 hierboven o.a.:
 a) Uitkering dividenden , tantièmes, inkoop eigen aandelen, kapitaalverminderingen enz... -en- netto-actief + liquiditeitstest (quid effect optimalisatie?);
b) Wettelijke reserve aanpassen?
c) Winstpremies: opnieuw interessant?

Wij bieden dit seminarie aan op volgende data en locaties:

› Donderdag 16 mei 2019 van 13.30 tot 19.00 uur (groep 3: 19/20 L) in Laakdal
› Donderdag 23 mei 2019 van 13.30 tot 19.00 uur (groep 2: 19/21 G) in Gent
› Maandag 27 mei 2019 van 13.30 tot 19.00 uur (groep 1: 19/22 B) in Brussel

 

Sprekers

Tina Tack
Docent KU Leuven (Campus Brussel) en Prof. FHS
Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven