logo
Home » Aanbod » Seminaries » Meerwaarden op aandelen - Brussel
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Meerwaarden op aandelen - Brussel (18/184 B)

Meerwaarden op aandelen konden genieten van een vrijstelling van vennootschapsbelasting als ze voldoen aan enerzijds een taxatievoorwaarde en anderzijds een bezitsvoorwaarde. Uitzondering op dit principe vormden de meerwaarden gerealiseerd door grote vennootschappen. Wegens budgettaire redenen werd voor hen sinds aj. 2014 een meerwaardebelasting van 0,412 % ingevoerd.

De Wet van 25 december 2017 voert met ingang van aanslagjaar 2019 een derde voorwaarde in, meer bepaald een participatievoorwaarde. Ook nieuw is de afschaffing van de meerwaardebelasting van 0,412 % voor grote vennootschappen. Daarnaast voorziet deze Wet ook in een aanpassing van de antimisbruikbepaling van artikel 192 WIB92 bij een aandelenruil.

In de praktijk was er discussie rondom de vraag of de volledige dan wel een deel van de meerwaarde in aanmerking kwam voor de vrijstelling indien de taxatievoorwaarde slechts gedeeltelijk vervuld was. De hervorming van de vennootschapsbelasting brengt hier een einde aan door te stellen dat in dergelijk geval de meerwaardevrijstelling proportioneel van toepassing is.

Tijdens het seminarie krijgt u een overzicht van de recente wijzigingen aan de meerwaardevrijstelling op aandelen. Dit alles wordt op praktische wijze behandeld.

Spreker

Sam Gommers
Advocaat Laga, Wetenschappelijk medewerker KU Leuven