logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht btw - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 27 januari 2020
van 09.00 tot 12.30 uur

LAAKDAL
De Vesten
Kanaalweg 6 bus 1
2430 Laakdal

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> donderdag 23 januari 2020 van 14.00 tot 17.30 uur in BRUSSEL

Deelnemers die ook inschrijven op het seminarie "Jaaroverzicht vennootschapsrecht - LAAKDALdat plaatsvindt op dezelfde dag, krijgen gratis een broodjeslunch aangeboden.

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht btw - LAAKDAL (20/02 L)

Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt in dit seminarie een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van de btw, ook inzake rechtspraak. Het belooft een rijkelijk gestoffeerd seminarie te worden, waarin de volgende thema’s en onderwerpen zeker al aan bod zullen komen:

- vouchers
- btw-tarief levering van planten bij tuinaanleg en -onderhoud, btw-tarief publicaties, btw-tarief fietsen, btw-tarief sterilisatie katten, btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten, btw-tarief wagen mindervaliden en gehandicapten
- Europese mogelijkheid voor een veralgemeende verlegging van heffing
- samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector (circulaire)
- herzieningen in het kader van de optionele professionele onroerende verhuur (aanpassing KB nr. 3)
- de korte termijn verhuur, de verhuur van opslagruimten
- aanpassingen forfaitaire regeling
- wijziging reisbureauregeling
- deeleconomie en occasionele diensten tussen burgers
- handelsgeschenken van geringe waarde, schenking voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden (KB nr. 59)
- schenking niet-voedingsmiddelen voor behoeftigen
- de gelijkstelling van eigen werk in onroerende staat met een dienst onder bezwarende titel (circulaire)
- opeisbaarheid btw (circulaire)
- fiscale balans (artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004)
- toekenning btw-nummer aan gefailleerde (link met WER)
- procedure bouwaangifte (KB nr. 58)
- vervanging van het dwangbevel door het innings- en invorderingsregister (automatisering uitvoerbare titel)
- quick fixes op komst (1/1/2020)
- invorderingswetboek (1/1/2020)
- stand definitief btw-stelsel
- update Europese btw-arresten

Spreker

Frank Borger
Partner THE VAT HOUSE, Prof. FHS