logo
Home » Aanbod » Seminaries » Vruchtgebruik: van begin tot einde - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Vruchtgebruik: van begin tot einde - GENT (18/163 G)

In het kader van een algemene vermogensplanning wordt regelmatig de afzonderlijke verwerving van naakte eigendom en vruchtgebruik van een onroerend goed overwogen. Een vennootschap kan het vruchtgebruik aanschaffen van een gebouw, terwijl de bedrijfsleider of een aandeelhouder naakte eigenaar wordt. Op deze wijze wordt de kost van de investering voor de bedrijfsleider/vennoot gedrukt omdat de vennootschap haar eigen kapitaal aanwendt voor de aankoop van het vruchtgebruik. Een bijkomend voordeel is dat de vennootschap een jaarlijkse afschrijving mag boeken op de aanschaffingswaarde van het vruchtgebruik en dat deze al de kosten die verbonden zijn aan dat vruchtgebruik kan aftrekken als beroepskosten.

Het toepassingsgebied van het vruchtgebruik is genoegzaam bekend in de wereld van de cijferberoeper, maar ook de fiscus heeft inmiddels aandacht voor dit recht. Meer en meer worden vruchtgebruikconstructies door de administratie bekritiseerd, zowel bij de houder van het recht als bij de genieter ervan. Zo heeft de fiscus onlangs nieuwe controleacties aangekondigd voor vruchtgebruikconstructies van zelfstandigen. In dit seminarie wordt onderzocht wat daarvan de voordelen, nadelen of risico’s zijn.

De juiste waardering van het vruchtgebruik is van uitermate groot belang. Tot voor kort stelde die waardering geen problemen, omdat de formule Janssens-Ruysseveldt door alle betrokken partijen werd aanvaard. Midden 2016 heeft de rulingcommissie op haar website een rulingmodel inzake vruchtgebruikconstructies gepubliceerd waarin zij laat weten hoe het vruchtgebruik voortaan moet gewaardeerd worden.

Een te bewandelen piste tijdens het vruchtgebruik kan erin bestaan, de duurtijd van het recht te wijzigen, door het vervroegd te laten beëindigen, te verlengen of te vernieuwen. Wat zijn hiervan de gevolgen?

Speciale aandacht gaat eveneens uit naar het vraagstuk van de kosteloze verkrijging van een gebouw of verbouwingen, zowel bij afloop van de normale looptijd van het contract als bij voortijdige beëindiging. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang de verkrijger een vennootschap, dan wel een natuurlijk persoon is.

De focus van dit seminarie ligt op alle aspecten van het vruchtgebruik, van het begin tot het einde. Hierbij komen zowel de gevolgen op burgerrechtelijk als fiscaal vlak aan bod. Vanzelfsprekend wordt er ruim voldoende aandacht besteed aan recente ontwikkelingen.

Spreker

Philippe Salens
Senior Counsel EY Tax Consultants