logo
Home » Aanbod » Seminaries » Onroerende verhuur met btw. Bent U er klaar voor? - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Onroerende verhuur met btw. Bent U er klaar voor? - LAAKDAL (18/58 L)

Onder de huidige regeling van artikel 44 Wbtw is de verhuur van onroerende goederen principieel vrijgesteld van btw en maakt de btw op de aankoop/bouw van het verhuurde onroerend goed een kost uit. Op dat principe bestaan enkele wettelijke uitzonderingen zoals de terbeschikkingstelling van opslagruimtes, de terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen, het verschaffen van gemeubeld logies, etc. Naast de wettelijke uitzonderingen heeft de BTW-Administratie tevens een aantal administratieve uitzonderingen voorzien zoals de regeling diensten- en bedrijvencentra en de regeling voor commerciële centra. Om de btw op andere onroerende investeringen in aftrek te kunnen brengen dienen belastingplichtigen op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om de terbeschikkingstelling ervan alsnog aan de btw te kunnen onderwerpen.

Teneinde het competitieve nadeel (in vergelijking met andere Europese landen) voor investeringen in Belgisch onroerend goed weg te werken én een halt te kunnen toeroepen aan allerhande discussies omtrent de haalbaarheid van zgn. “creatieve oplossingen”, heeft de regering bij de begrotingscontrole van 23 maart 2018 beslist een optie in te voeren om onroerende verhuur van professioneel gebruikte gebouwen te onderwerpen aan btw. Naast een optionele btw-heffing voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen, heeft de regering tevens voorzien in een verplichte btw-heffing voor de kortdurende verhuur van onroerende goederen. Beide regelingen worden geacht op 1 oktober 2018 in werking te treden.

Vragen die in het kader van de nieuwe regeling rijzen zijn o.a.

- Hoe ziet de nieuwe regeling inzake de optionele btw-belaste verhuur eruit?
- Wanneer is er sprake van professioneel gebruikte gebouwen? Dient de huurder een btw-plichtige te zijn?
- Heeft de regeling alleen betrekking op nieuwe gebouwen of ook op bestaande gebouwen? Wat is een nieuw gebouw voor btw-doeleinden?
- Wanneer treedt de nieuwe regeling in werking? Wat met projecten in aanbouw of waarvoor er reeds studiekosten werden gemaakt?
- Welke impact heeft de nieuwe regeling voor de investeerder/huurder?
- Wanneer wel of niet opteren voor de btw?
- Klopt het dat de btw-herzieningstermijn in het geval van de btw-belaste optie verlengd wordt met 10 jaar (lees: herzieningstermijn van 25 jaar)?
- Wat bij leegstand van het gebouw tijdens de herzieningstermijn?
- Hoe dienen de verhuurder en de huurder te opteren? Is de optie een materiële of een formele voorwaarde?
- Bevat de nieuwe regeling een specifieke misbruikbepaling (vb. minimum maatstaf van heffing)?
- Komen bestaande “structuren”, welke de belastingplichtige heeft uitgetekend om onder de btw-sfeer te ressorteren, op de helling te staan (vb. financieringshuur, verhuur opslagruimte, concessies, …)?
- Wanneer is er sprake van kortdurende verhuur?
- Geldt de verplichte btw-heffing bij kortdurende verhuur ook bij bewoning of voor handelingen vansociaal-culturele aard?

Dit seminarie is uitermate geschikt en belangrijk voor éénieder die op enigerlei wijze in aanraking komt met de verhuur van onroerend goed. Niet te missen!

Sprekers

Danny Stas
advocaat-vennoot Laga cvba, specialist btw
Ivan Massin
Director Deloitte Belastingconsulenten