logo
Home » Aanbod » Seminaries » Kapitaal – reserves en voorzieningen: bestanddelen van het eigen vermogen van de vennootschap - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 185
Datum: 28 mei 2018
van 14:00 tot 17:30 uur
Opmerkingen:

LOCATIE

Odisee, 
Stormstraat 2, 1000 Brussel

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Kapitaal – reserves en voorzieningen: bestanddelen van het eigen vermogen van de vennootschap - BRUSSEL (18/36)

Vanaf het moment van de oprichting van een vennootschap, vormt het eigen vermogen de heilige graal van de onderneming. In het kader van het Zomerakkoord werden er een aantal niet onbelangrijke wijzigingen aangebracht aan de componenten van het eigen vermogen.

Op het vlak van het kapitaal voorziet de Wet van 25 december 2017 houdende hervorming van de vennootschapsbelasting een grondige hervorming van de terugbetaling van kapitaal. Waar de vennootschap voorheen de vrije keuze van aanrekening had, worden nu vaste aanrekeningregels opgelegd. Deze treden in werking vanaf aj. 2018 en zijn van toepassing op verrichtingen van kapitaalverminderingen en terugbetalingen van met kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies of winstbewijzen die worden beslist door de algemene vergadering vanaf 1 januari 2018.

Goed tien jaar geleden voerde de wetgever de mogelijkheid in om voorheen belastingvrij gereserveerde winsten op te nemen tegen een verlaagd tarief (progressief stijgend van 16,5 % voor aanslagjaar 2008 naar 25 % voor aanslagjaar 2010, het laatste aanslagjaar dat voor de regeling in aanmerking kwam). De tarieven werden nog verder verlaagd wanneer de vennootschap de opneming gepaard liet gaan met het doen van passende investeringen. De Wet van 25 december 2017 neemt de draad nu weer op en bepaalt dat voor de aanslagjaren 2021 en 2022 opnieuw opnemingen kunnen gebeuren, ditmaal tegen 15 %, een tarief dat verlaagd wordt naar 10 % wanneer passende investeringen worden gedaan.

In diezelfde wet wordt ook ingegaan op de voorzieningen voor risico’s en kosten. Zo worden de aftrekvoorwaarden herschreven en treedt de nieuwe formulering al in werking vanaf aj. 2019. Tijdens het seminarie wordt nagegaan wat de impact van deze wijziging is. Wat met voorzieningen die werden aangelegd voor aj. 2019. Vallen deze ook onder de nieuwe regeling?

Daarnaast werd er ook gesleuteld aan het stelsel van de gespreide taxatie van meerwaarden (art. 47 WIB92), om zo het anticiperen op de tariefverlaging tegen te gaan. Welke gevolgen heeft dit precies voor de meerwaarden die voortaan gerealiseerd worden? Quid de al lopende dossiers?

Tot slot komt de inkoop van eigen aandelen in dit seminarie aan bod. In een circulaire van 14 maart 2017 heeft de fiscus haar standpunt over de opbrengst bij de overdragende vennootschap herzien. Zo kan de opbrengst van de overdracht bij de overdrager ook worden gekwalificeerd als een verwezenlijkte meerwaarde op aandelen. Wat de verkrijgende vennootschap betreft heeft de Rulingcommissie een beslissing gepubliceerd. Ondanks deze preciseringen, blijkt de fiscale behandeling van inkoop van eigen aandelen niet zo gemakkelijk als gedacht.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven