logo
Home » Aanbod » Seminaries » De holding - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 27-09-18
tot 24-01-19
Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Najaar 2018
van 07-02-19
tot 23-05-19
Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De holding - GENT (17/147 G)

De fiscale voordelen verbonden aan het werken met een holding hebben voor de meeste cijferberoepers weinig geheimen meer. Niettemin blijft het werken met een holding vaak aanleiding geven tot discussies of praktische problemen, waarmee zelfs een doorwinterde fiscalist niet altijd raad weet.

Enkele mogelijke vragen zijn:
- Wanneer kwalificeert een holding als btw-belastingplichtige en wat zijn de gevolgen?
- Kan een holding deel uitmaken van een btw-eenheid?
- Kan een holding een KMO-vennootschap (in het licht van art. 15 §1 tot 6 Wetboek Vennootschappen) zijn?
- Komt een holding in aanmerking voor fiscale stimuli, zoals o.a. de tax shelter voor startende ondernemingen?
- Wat zijn de gevolgen van de wijziging van de bepaling van het gestort kapitaal voor interne meerwaarden, een latere kapitaalvermindering, of een andere uitkering van dividenden?
- Wat zijn de gevolgen van de wet van 1 december 2016 inzake de DBI-aftrek?
- Onder welke voorwaarden is de vergoeding van door de holding gemaakte kosten in hoofde van de werkvennootschappen aftrekbaar?
- In welke mate beïnvloeden de geplande wijzigingen van de vennootschapsbelasting (verlaging van de tarieven en de compenserende maatregelen) de beslissing al dan niet een holding op te richten?

In dit seminarie worden deze thema’s gedetailleerd behandeld vanuit twee verschillende invalshoeken. Zo zullen mogelijke inzichten gegroeid vanuit de dagelijkse praktijk kritisch worden getoetst aan de wetgeving en de standpunten van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Belastingzaken (rulingdienst) ter zake.

Het seminarie heeft een gespecialiseerd en praktijkgericht karakter en voorkennis van de thematiek en de werking van de holding is dan ook vereist.

Sprekers

Bart Peeters
Prof. UGent, UA en ULg, Gastdocent FHS
Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Steven Vanden Berghe
Voorzitter Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken - FOD Financiën