logo
Home » Aanbod » Seminaries » Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018 - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018 - GENT (18/10)

Zoals blijkt uit de titel van het seminarie staat de aangifte in de personenbelasting centraal. De verschillende rubrieken van de aangifte worden achtereenvolgens besproken. De formele wijzigingen aan de aangifte worden telkens aangeduid. Bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke wijzigingen die de personenbelasting heeft ondergaan en die van belang zijn om op een correcte wijze de aangifte in te vullen. De deelnemers worden gewezen op de ontwikkelingen die zich tijdens het afgelopen jaar hebben voorgedaan in de wetgeving en rechtspraak, op nieuwe circulaires die verschenen zijn en interessante standpunten die in de rechtsleer zijn verwoord.

Elke deelnemer aan dit seminarie ontvangt een syllabus waarin op een grondige wijze een overzicht gegeven wordt van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018. De syllabus bevat relevante verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak, administratieve circulaires en rechtsleer. Het meest recente bronnenmateriaal is samengebracht in een documentatiebundel en gerangschikt volgens de opbouw van de aangifte. Deze bundel vormt de leidraad van de uiteenzettingen tijdens het seminarie.

In 2018 bieden we de volgende vijf formules aan, op drie locaties:

Op maandag 23 april 2018, in Brussel (18/09):
6 u waarin de verschillende nieuwigheden wat beknopter worden toegelicht.
Op dinsdag 24 april 2018, in Gent (18/10):
 of woensdag 25 april 2018,
in Gent (18/11):
7,5 uur waarin de verschillende nieuwigheden voldoende ruime aandacht krijgen.
Op vrijdag 27 april 2018, in Laakdal (18/12):
7,5 uur waarin de verschillende nieuwigheden voldoende ruime aandacht krijgen.
Op zaterdag 28 april 2018, in Brussel (18/13):
8 uur waarin alle nieuwigheden om en rond de aangifte uitgebreid worden toegelicht.

Ongeacht de formule waarvoor de deelnemer opteert, ontvangt iedereen dezelfde uitgebreide documentatie. Om die reden is de deelnameprijs voor iedereen identiek. Korting voor meer dan 1 inschrijving per kantoor: zie bij Praktisch, Kortingsregeling.

Sprekers

Filip Vandenberghe
Adviseur FOD Financiën, Gastdocent FHS
Luc Maes
Prof. FHS, Prof. em. UA
Luc Saliën
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS
Maurice De Mey
Belastingconsulent, Prof. FHS