logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht boekhoudrecht en CBN-adviezen - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht boekhoudrecht en CBN-adviezen - GENT (18/01 G)

Naar jaarlijkse gewoonte stelt dit seminarie de deelnemer in staat om zijn kennis inzake boekhoudwetgeving te actualiseren. De ontwikkelingen tijdens het jaar 2017 in de wetgeving en in de rechtspraak worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Specifieke aandacht gaat uit naar het nieuwe rulingstelsel dat werd ingevoerd inzake het boekhoudrecht. Hoe is de rulingcommissie samengesteld? Welke problemen kunnen hier aangekaart worden? Wanneer treedt deze nieuwe bevoegdheid in werking? Wie zal hierop kunnen beroep doen?

De belangstelling van de practici gaat ook uit naar de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Ook hieraan wordt tijdens het seminarie de nodige aandacht besteed.

Niet alleen de interne Belgische reglementering wordt behandeld, ook vanuit internationaal perspectief is een steeds grotere invloed te merken op de Belgische regelgeving. Vandaar dat ook de nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad aan bod komen.

Vanuit Europa vertrekt naar de Lidstaten een oproep om de regelgeving over de boekhouding en de jaarrekening te vereenvoudigen, om op die manier bij te dragen tot een verlichting van de administratieve lasten voor ondernemingen. In het kader daarvan kunnen afwijkingen worden toegestaan op de boekhoudregels. In het seminarie wordt informatie verstrekt over de Belgische initiatieven en vooruitzichten in dat verband.

Sprekers

Jan Verhoeye
Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Vennoot De Deyne Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten
Sadi Podevijn
Secretaris-generaal Wetenschappelijk Secretariaat Commissie voor Boekhoudkundige Normen