logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht BNI
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht BNI (18/21)

In het kader van de zesde staatshervorming werd de personenbelasting deels geregionaliseerd (Bijzondere Wet van 6 januari 2014). De gewesten hebben hierdoor met ingang van 1 januari 2014 meer bevoegdheid gekregen op het vlak van de personenbelasting. Daar de BNI geen deel uitmaakt van de bevoegdheidsoverdracht aan de gewesten, blijft deze materie een exclusieve federale bevoegdheid. Echter, om het principe van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal en de non-discriminatieclausules in DBV te vrijwaren, werd beslist om de gewestelijke belastingregels ook toe te passen op de belasting van niet-inwoners. Om te bepalen van welke gewestelijke regeling een niet-inwoner kan genieten, heeft de Wet van 8 mei 2014 een lokalisatiecriterium vastgelegd.

Met ingang van aj. 2015 werd voor BNI-natuurlijke personen de notie “niet-inwoner met tehuis” uit het WIB 92 geschrapt en vervangen door 3 categorieën van belastingplichtigen. In het kader van het asielbeleid heeft de wetgever beslist dat zij moeten worden gecategoriseerd als niet-rijksinwoner.

Doelstelling van dit seminarie is de deelnemers een becommentarieerd overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen die zich in 2017 hebben voorgedaan op het vlak van belasting van niet-inwoners. Hierbij wordt aandacht besteed aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en circulaires.

Sprekers

Ferdy Foubert
Partner KPMG Tax and Legal Adviser
Jos Goubert
Head of Tax knowledge and research center