logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht erf- en registratiebelastingen
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht erf- en registratiebelastingen (18/20)

Sinds 2002 bezitten de Gewesten een exclusieve bevoegdheid over de heffingsgrondslag, het tarief, de vrijstellingen en de verminderingen inzake de successierechten en bepaalde registratierechten.

Het Vlaams Gewest heeft de regelgeving over het successierecht en de registratierechten waarvoor het bevoegd is, overgebracht naar een eigen fiscale Codex, de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Tegelijkertijd zijn deze rechten sindsdien in het Vlaams Gewest bekend onder de benaming registratiebelasting en erfbelasting. Sinds 2015 staat het Vlaams Gewest ook zelf in voor de vestiging, de inning en de administratieve geschillen inzake deze belastingen. Tenslotte heeft het Vlaams Gewest het Agentschap Vlaamse belastingdienst (VLABEL) bevoegd verklaard om over de registratie- en erfbelastingen voorafgaande beslissingen (ruling) af te leveren en standpunten te formuleren over de draagwijdte van de regelgeving.

Het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefenen hun bevoegdheid op het vlak van de registratieen successierechten uit via wijzigingen aan de bestaande federale wetgeving over deze belastingen. Voor de heffing en de invordering doen deze Gewesten nog een beroep op de federale belastingadministratie. Rulings worden afgeleverd door de federaal opgerichte Dienst voor Voorafgaande Beslissingen. Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de principes van registratie- en successierechten in de verschillende Gewesten van jaar tot jaar meer uiteenlopen.

Dit seminarie wil de beroepsbeoefenaars daarbij helpen door de belangrijkste evoluties van het afgelopen jaar te inventariseren en toe te lichten. Een absolute must bijgevolg voor al wie in zijn praktijk te maken krijgt met vragen over registratiebelastingen of registratierechten, of over erfbelasting of successierecht.

Spreker

Jos Ruysseveldt
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS