logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht fiscale rechtspraak en rulingbeleid - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 04-02-19
tot 24-06-19
Personenbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - GENT
op 17-06-19 Fiscale infoclub 8 - BRUSSEL

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht fiscale rechtspraak en rulingbeleid - BRUSSEL (18/185 B)

Het jaaroverzicht geeft een grondig en kritisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting en procedure van het afgelopen jaar. Dat gebeurt traditioneel aan de hand van een documentatiebundel.

Gewoontegetrouw gaat ook bijzondere aandacht naar de algemene principes die voor alle fiscale domeinen gelden en die zeer belangrijk zijn voor de praktijk (zoals de beginselen van behoorlijk bestuur, het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, de fundamentele beginselen van de Europese Unie, de bescherming van de Rechten van de Mens, enz.).

De rechtspraak van de hogere rechtbanken (de diverse hoven van beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) komt in dit seminarie ter sprake. De rechtspraak van de rechtbanken van eerste aanleg komt in principe aan bod in de aangifteseminaries.

Voor wie binnen een redelijk tijdsbestek een overzicht wil krijgen van de hete hangijzers van de fiscale rechtspraak, is dit seminarie ongetwijfeld de betere informatiebron.

Sprekers

Bruno Cardoen
Partner Tiberghien Advocaten
Christophe Dillen
Associate Tiberghien Advocaten
Vincent Vercauteren
Counsel Tiberghien Advocaten