logo
Home » Aanbod » Seminaries » De indiciaire taxatie
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De indiciaire taxatie (17/148)

De indiciaire taxatie (art. 341 WIB92) is een omstreden bewijsmiddel dat, zo wijst de praktijk uit, zowel de Administratie als de belastingplichtige de nodige kopzorgen baart. In dit seminarie worden de algemene principes met betrekking tot indiciaire taxatie ruim aangevuld met talrijke relevante vonnissen en arresten.

Bijzondere aandacht gaat naar de bewijsvoering. Wat moet de Administratie precies bewijzen en op welke wijze mag zij haar informatie verzamelen? Wat zijn haar onderzoeksbeperkingen? Mag zij inlichtingen vragen die betrekking hebben op het privé-leven van de belastingplichtige? Kan de Administratie bruikbare aanwijzingen vinden op het internet (Google, Facebook, Twitter) om de gegoedheid van een belastingplichtige te bepalen?
De gegoedheid van belastingplichtigen wordt op diverse wijzen geopenbaard. Houders van belangrijke deelnemingen zijn verplicht om aangifte te doen van hun participatie. Buitenlands onroerend goed is gekend bij de Administratie. En wat met het bankgeheim? Wanneer de Administratie indiciair wil belasten, kan zij voortaan inlichtingen vragen aan de bank van de belastingplichtige. Kan de fiscus het fiscaal resultaat van belastingplichtigen die toepassing hebben gemaakt van een forfaitaire aanslagregeling, vervangen door een belastbaar bedrag dat indiciair wordt bepaald? Kan de controletermijn verlengd worden als er aanwijzingen zijn van fraude bij vaststelling van het indiciair tekort?

Dit alles lijkt te leiden tot een revival van de indiciaire aanslag.

Sprekers

Luc Maes
Prof. FHS, Prof. em. UA
Willy Huber
Advocaat Huber Crommen Geelhand Barbaix Advocaten