logo
Home » Aanbod » Seminaries » Bedrijfsopvolging - Schenken en vererven van familiale vennootschappen - Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Bedrijfsopvolging - Schenken en vererven van familiale vennootschappen - Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (17/145)

Om de continuïteit van familiebedrijven niet in gevaar te brengen door torenhoge erfbelastingen, hebben de drie gewesten enkele jaren terug een fiscaal gunstregime uitgewerkt. In het eerste deel van deze expertclass worden de krachtlijnen van de regeling in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk gewest toegelicht. De toepassingsvoorwaarden worden aan de hand van casussen geanalyseerd in het licht van de meest recente administratieve standpunten, rulings en praktijkervaringen. Ook wordt de impact van een herstructurering nagegaan (splitsing, fusie, oprichting holding, verkoop participatie, inbreng maatschap, certificering, herschikking aandeelhouderschap, etc.)

In het tweede deel van deze expertclass volgt een diepgaande analyse van de bedrijfsschenking:
- Welke voorwaarden en modaliteiten kunnen nog aan de schenking gekoppeld worden in het licht van de nieuwe standpunten van de Vlaamse Belastingdienst?
- In welke mate kunnen we het familiebedrijf nog onderbrengen in een controlestructuur, om de zeggenschap voor te behouden bij de schenker, na de Vlaamse voorafgaande beslissing nr. 16046 dd. 14 november 2016?
- In welke mate moeten we bij de uitwerking van een bedrijfsschenking nu al rekening houden met de geplande wijzigingen in het erfrecht?

Spreker

Olivier De Keukelaere
Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS

Moderator

Leo De Broeck
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS