logo
Home » Aanbod » Seminaries » Grondige studie van de fiscale procedure - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 1000
Datum: 25 september 2019
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

Deze cursus vindt plaats op 
woensdag 25/09, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10/2019 
vrijdag 7/02, 14/02, 21/02, 28/02 en 6/03/2020

Deze opleidingen worden elk jaar herhaald.

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Grondige studie van de fiscale procedure - BRUSSEL (19/130 B)

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

MODULE 1: Procedure inzake inkomstenbelastingen: najaar 2019

Deel 1
- Aangifte en controle (19/131)
Deel 2 -
Aanslagprocedure (19/132)
Deel 3
- Bewijs van de belastingschuld (19/133)
Deel 4
- Bezwaar en ontheffingsprocedure (19/134)
Deel 5
- Invordering van de inkomstenbelastingen (19/135)

VOORJAAR 2020

MODULE 2: 
Procedure inzake btw (19/136)

MODULE 3:
-
Procedure inzake registratie- en successierechten (19/137)

MODULE 4:
Deel 1 -
Fiscaal strafrecht - Algemeen deel (19/138)
Deel 2 - Fiscaal strafrecht - Bijzonder deel (19/139)

MODULE 5
:
- Procedures tot vermijding of verkorting van fiscale geschillen (19/140)