logo
Home » Aanbod » Seminaries » Hervorming van insolventierecht
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 24-09-18
tot 03-12-18
Vennootschapsrecht grondige snelcursus - Najaar 2018

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Hervorming van insolventierecht (17/146)

Solvabiliteitsproblemen kunnen leiden tot het verlies van een sterk opgebouwde bedrijfsorganisatie en de start van een complexe insolventieprocedure. Het insolventierecht bestudeert zowel het verhaal van de schuldeiser en de gevolgen van de insolvabiliteit van de debiteur als de technieken waarmee schuldeisers hun belangen kunnen veilig stellen. 

Op 13 juli 2017 werd het wetsontwerp, hetwelk het insolventierecht grondig zal hervormen, goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer. De hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn de keuze voor een volledig elektronische procedure, de vereenvoudiging van de werkprocessen en de uitbreiding van het toepassingsgebied van het insolventierecht tot alle ondernemingen. Worden eveneens beoogd: de bevordering van de tweede kans, de vervanging van het stelsel van de verschoonbaarheid door een stelsel van schuldkwijtschelding en de beklemtoning van buitengerechtelijke vormen van insolventies.

Tijdens het seminarie wordt de nieuwe regeling uitgediept en komen volgende thema’s aan bod:

- De algemene beginselen van het insolventierecht;
- De opsporing van ondernemingen in moeilijkheden;
- Voorlopige maatregelen bij insolventie;
- Aanstelling ondernemingsbemiddelaar en invulling opdracht;
- De Wet Continuïteit van ondernemingen;
- De regeling van het faillissement;
- Grensoverschrijdende insolventies.

Spreker

Frederic Helsen
Notarieel medewerker Berquin notarissen - Assistent KU Leuven