logo
Home » Aanbod » Seminaries » Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden - BRUSSEL (19/141 B)

Deze praktijkgerichte lessenreeks omvat een onmisbare basisinleiding tot het boekhouden voor juristen en andere minder boekhoudkundig geschoolden.

Het is de bedoeling de deelnemers wegwijs te maken in de basisprincipes van het boekhouden en een correcte interpretatie te geven van de boekhoudkundige stukken.

Na een inleiding over de techniek van het dubbel boekhouden (debet-credit en actief-passief) volgt een toelichting bij de registraties van de boekhoudkundige bescheiden in verband met de aankoop- en verkoopcyclus, de investeringscyclus en de financieringscyclus.

Tenslotte worden de afsluitwerkzaamheden uitvoerig besproken. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de waarderingsregels en het opstellen van een jaarrekening (balans en resultatenrekening) met haar toelichting.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de verwerking van de gegevens in de jaarrekening geïllustreerd en waar nodig de link gelegd met de vennootschapsbelasting.

Een uitgebreide syllabus wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Spreker

Guy Walraevens
Docent KU Leuven