logo
Home » Aanbod » Seminaries » Procedure inzake registratie- en successierechten - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Procedure inzake registratie- en successierechten - BRUSSEL (18/137 B)

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure.

Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de dienst voorafgaande beslissingen en de dienst fiscale bemiddeling.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.


Vanaf 1 januari 2015 staat het Vlaamse Gewest in voor de dienst van de registratie- en successiebelasting, daarom is het van belang om een gestructureerd overzicht te krijgen van de vernieuwde procedure.

In deze sessie wordt aandacht besteed aan:
- de aangifteverplichtingen inzake successierechten en de controlerechten van de administratie;
- de bevoegde controle-ambtenaar of dienst;
- de bewijsmiddelen waarvan de administratie kan gebruik maken;
- de verjaringstermijnen inzake registratie- en successierechten;
- de waarborgen van de Schatkist.

Spreker

Jos Ruysseveldt
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS