logo
Home » Volledig aanbod

Volledig aanbod

24-09-18 tot 28-01-19 Personenbelasting grondige snelcursus - Najaar 2018
inschrijven
27-09-18 tot 24-01-19 Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Najaar 2018
inschrijven
22-01-19 Jaaroverzicht erf- en registratiebelastingen - BRUSSEL
24-01-19 Update jaaroverzicht lokale belastingen - LAAKDAL
29-01-19 Jaaroverzicht vennootschapsrecht - GENT
29-01-19 Update jaaroverzicht lokale belastingen - GENT
30-01-19 Jaaroverzicht BTW - BRUSSEL
31-01-19 Jaaroverzicht BTW - LAAKDAL
31-01-19 Jaaroverzicht boekhoudrecht en CBN-adviezen - LAAKDAL
04-02-19 tot 24-06-19 Personenbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - GENT
inschrijven
05-02-19 Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Principes van erfrecht - BRUSSEL
05-02-19 tot 14-05-19 btw grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - BRUSSEL
inschrijven
06-02-19 Algemene principes van internationaal fiscaal recht (2 lessen) - Brussel
07-02-19 De keuze tussen éénmanszaak of vennootschap - BRUSSEL
07-02-19 Een leven na de fiscale bemiddelingsdienst…de gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen - LAAKDAL
07-02-19 tot 02-05-19 NIEUW Vennootschapsrecht grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - BRUSSEL
inschrijven
07-02-19 tot 23-05-19 Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - GENT
inschrijven
08-02-19 Procedure inzake btw - BRUSSEL
12-02-19 Notie fiscaal kapitaal en fiscale verwerking van kapitaalverhoging/kapitaalverlaging - GENT
12-02-19 tot 19-02-19 Principes van successierecht (2 lessen)
13-02-19 Successieplanning voor minderjarigen en wilsonbekwame meerderjarigen - GENT
13-02-19 De innovatie-aftrek in de praktijk: valkuilen en opportuniteiten - GENT
14-02-19 tot 21-02-19 Fiscale aspecten van het bezoldigingsbeleid (3 lessen) - BRUSSEL
15-02-19 Procedure inzake registratie- en successierechten - BRUSSEL
15-02-19 Rechtsmisbruik in de praktijk: btw en inkomstenbelastingen - GENT
18-02-19 Een leven na de fiscale bemiddelingsdienst…de gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen - GENT
18-02-19 Verkrijging met heffing van de btw - BRUSSEL
18-02-19 De innovatie-aftrek in de praktijk: valkuilen en opportuniteiten - BRUSSEL
18-02-19 Fiscale infoclub 5 - BRUSSEL
19-02-19 Fiscale emigratie van natuurlijke personen: meer dan alleen fiscale aandachtspunten! - BRUSSEL
19-02-19 Notie fiscaal kapitaal en fiscale verwerking van kapitaalverhoging/kapitaalverlaging - BRUSSEL
20-02-19 De rekening-courant: juridische en fiscale aspecten na de hervorming - GENT
20-02-19 Het UBO-register: extern mandaat mogelijk, praktische toepassingen vanaf 31 maart aanstaande - GENT
20-02-19 Principes van Europees Fiscaal Recht - BRUSSEL
21-02-19 Het UBO-register: extern mandaat mogelijk, praktische toepassingen vanaf 31 maart aanstaande - BRUSSEL
21-02-19 Rechtsmisbruik in de praktijk: btw en inkomstenbelastingen - BRUSSEL
22-02-19 Fiscaal strafrecht: Algemeen deel - BRUSSEL
25-02-19 De patrimoniumvennootschap - BRUSSEL
26-02-19 Het testament als instrument van planning en overdracht - BRUSSEL
27-02-19 Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: fiscale aspecten voor de cijferberoepers - GENT
27-02-19 Internationale ondernemingswinsten - BRUSSEL
28-02-19 De rekening-courant: juridische en fiscale aspecten na de hervorming - BRUSSEL
01-03-19 Het UBO-register: extern mandaat mogelijk, praktische toepassingen vanaf 31 maart aanstaande - LAAKDAL
01-03-19 De innovatie-aftrek in de praktijk: valkuilen en opportuniteiten - LAAKDAL
01-03-19 Fiscaal strafrecht: Bijzonder deel - topics - BRUSSEL
04-03-19 Onroerende leasing, Sale and lease back-verrichtingen - BRUSSEL
05-03-19 Het huwelijkscontract als instrument van planning en overdracht - BRUSSEL
06-03-19 Beleggingen en roerende inkomsten in Europees en internationaal perspectief - BRUSSEL
07-03-19 Een leven na de fiscale bemiddelingsdienst…de gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen - BRUSSEL
07-03-19 Werken met een holding - BRUSSEL