logo
Home » Volledig aanbod

Volledig aanbod

23-09-19 tot 16-12-19 Grondige snelcursus Personenbelasting - Najaar 2019 - BRUSSEL
inschrijven
24-09-19 tot 17-12-19 Grondige Snelcursus BTW - Najaar 2019 - BRUSSEL
inschrijven
26-09-19 tot 19-12-19 Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting - Najaar 2019 - BRUSSEL
inschrijven
09-12-19 Hoe de recentste antiwitwaswetgeving implementeren in de kantoren van de cijferberoepers - GENT
10-12-19 Onbelast bijverdienen de “way to go” of zijn er alternatieven? - GENT
10-12-19 De omzetting van de ATAD-richtlijn bekeken vanuit een praktische bril voor accountants en belastingadviseurs - GENT
11-12-19 Een stand van zaken inzake ‘fiscaal misbruik’ in registratiebelasting en erfbelasting - LAAKDAL
11-12-19 Einde van mijn beroepsloopbaan. Wat nu? - GENT
12-12-19 Het nieuwe wetboek van invordering: inwerkingtreding 1 januari 2020 - LAAKDAL
12-12-19 De omzetting van de ATAD-richtlijn bekeken vanuit een praktische bril voor accountants en belastingadviseurs - LAAKDAL
14-12-19 Update en actualiteit inzake inkomstenbelastingen - BRUSSEL
16-12-19 Het hervormde ondernemings- en vennootschapsrecht (WER en WVV) - BRUSSEL
16-12-19 Update en actualiteit inzake inkomstenbelastingen - GENT
17-12-19 Samenwerkingsverbanden in de medische en paramedische sector: praktijkvoorbeelden ter verduidelijking - BRUSSEL
18-12-19 De nieuwe invorderingsprocedure inzake btw - GENT
18-12-19 Samenwerkingsverbanden in de medische en paramedische sector: praktijkvoorbeelden ter verduidelijking - LAAKDAL
19-12-19 Update en actualiteit inzake inkomstenbelastingen - LAAKDAL
20-01-20 Jaaroverzicht vennootschapsrecht - GENT
20-01-20 Jaaroverzicht btw - GENT
23-01-20 Jaaroverzicht btw - BRUSSEL
27-01-20 Jaaroverzicht btw - LAAKDAL
27-01-20 Jaaroverzicht vennootschapsrecht - LAAKDAL
30-01-20 Jaaroverzicht vennootschapsrecht - BRUSSEL
03-02-20 tot 22-06-20 Grondige snelcursus Personenbelasting - Voorjaar 2020 - BRUSSEL
inschrijven
04-02-20 Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Principes van erfrecht (2 sessies)- BRUSSEL
04-02-20 tot 12-05-20 Grondige Snelcursus BTW - Voorjaar 2020 - GENT
inschrijven
05-02-20 tot 12-02-20 Algemene principes van internationaal fiscaal recht (2 sessies) - Brussel
06-02-20 De keuze tussen éénmanszaak of vennootschap - BRUSSEL
06-02-20 tot 23-04-20 Grondige snelcursus NIEUW Wetboek vennootschappen en verenigingen - Voorjaar 2020 - BRUSSEL
inschrijven
07-02-20 Procedure inzake btw - BRUSSEL
11-02-20 tot 18-02-20 Principes van successierecht (2 lessen)
13-02-20 tot 27-02-20 Fiscale aspecten van het bezoldigingsbeleid (3 sessies) - BRUSSEL
14-02-20 Procedure inzake registratie- en successierechten - BRUSSEL
17-02-20 Verkrijging met heffing van de BTW - BRUSSEL
18-02-20 tot 02-06-20 Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting - Voorjaar 2020 - GENT
inschrijven
19-02-20 Principes van Europees Fiscaal Recht - BRUSSEL
21-02-20 Fiscaal strafrecht: Algemeen deel - BRUSSEL
24-02-20 De patrimoniumvennootschap - BRUSSEL
25-02-20 Het testament als instrument van planning en overdracht - BRUSSEL
26-02-20 Internationale ondernemingswinsten - BRUSSEL
28-02-20 Fiscaal strafrecht: Bijzonder deel - topics - BRUSSEL
02-03-20 Onroerende leasing, fiscale aspecten - BRUSSEL
03-03-20 Het huwelijkscontract als instrument van planning en overdracht - BRUSSEL
04-03-20 Beleggingen en roerende inkomsten in Europees en internationaal perspectief - BRUSSEL
05-03-20 Werken met een holding - BRUSSEL
06-03-20 Procedure tot vermijding of verkorting van fiscale geschillen - BRUSSEL
10-03-20 tot 17-03-20 De schenking als instrument van planning en overdracht (2 lessen) - BRUSSEL
11-03-20 Principes van transfer pricing - BRUSSEL
12-03-20 tot 19-03-20 Kapitaalvermindering, reorganisatie (fusie-splitsing), ontbinding en vereffening (2 sessies) - BRUSSEL
16-03-20 Gesplitste aankoop van onroerend goed - BRUSSEL