logo
Home » Praktisch » Kortingsregeling

Kortingsregeling

Wie op hetzelfde moment inschrijft op seminaries, fiscale infoclubs en/of causerieën voor minimaal 950 euro, ontvangt een korting van 20% op de totale prijs.

De korting geldt bij inschrijving op een pakket seminaries, fiscale infoclubs en/of causerieën door één of meerdere medewerkers van eenzelfde kantoor.

In alle gevallen moet, om praktische redenen, de inschrijving voor minimaal 950 euro ineens genomen worden.

Om het recht en de grootte van de korting te bepalen, worden de grondige snelcursussen buiten beschouwing gelaten.

De lessenreeksen die we organiseren over fiscaliteit en onroerend goed, Europees en internationaal fiscaal recht, fiscaal ondernemingsbeleid, successieplanning en fiscale procedure komen wel in aanmerking om het kortingspakket samen te stellen.

Voor de aangifteseminaries in de personen- en de vennootschapsbelasting geldt de volgende bijzondere regeling: als verschillende medewerkers van één en hetzelfde kantoor zich gelijktijdig inschrijven voor de aangifteseminaries personenbelasting en/of vennootschapsbelasting, bedraagt de deelnameprijs 250 euro voor de eerste inschrijving en slechts 190 euro voor de volgende inschrijving(en).

De inschrijvingen tegen 190 euro tellen niet mee om het recht op de korting van 20% te bepalen en bijgevolg ook niet om het bedrag van de korting te berekenen. De inschrijving tegen 250 euro telt wel mee om het bedrag van de korting te berekenen.