logo
Home » Praktisch » KMO-portefeuille

KMO-portefeuille

Elke KMO krijgt jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die KMO afhankelijk van haar
noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.
Een kleine onderneming (volgens de Europese KMO-definitie) die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun
genieten via de KMO-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

KMO’s en beoefenaars van een vrij beroep evenals zaakvoerders en bestuurders van ondernemingen gevestigd in het Vlaamse gewest, kunnen gebruik maken van deze tegemoetkoming.

De subsidie geldt ook voor wettelijk verplichte opleidingen zoals opgelegd door IAB – BIBF – BIV –
Orde van Vlaamse Balies – Nationale Kamer van Notarissen - Federale Kamer van landmeters-experten.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de KMO-portefeuille :
http://www.kmo-portefeuille.be/