logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 04-05-20
tot 31-10-20
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - GENT

Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelasting wil instuderen of opfrissen. De maatregelen uit het zomerakkoord en de daarop volgende reparatiewetgevingen hebben immers jarenlange gevestigde denkpatronen op de helling gezet.

Deze lessenreeks geeft een grondig overzicht van de wettelijke regels over de vennootschapsbelasting..   Eerst wordt aangeduid welke rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Daarna volgt een uiteenzetting over de vennootschapsbelasting die aansluit bij de opbouw van de fiscale aangifte. Komen achtereenvolgens aan bod: de belastbare en de vrijgestelde gereserveerde winsten, de fiscaal aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten, de uitgekeerde winsten en de roerende voorheffing daarop, de verschillende vrijstellingen ten voordele van vennootschappen (zoals de definitief belaste inkomsten) en de aftrek van vorige verliezen. Tenslotte volgt een overzicht van de verlaagde, de gewone en de bijzondere tarieven van de vennootschapsbelasting, de voorwaarden die daarbij gelden en het aanleggen van een liquidatietreserve.

Daarna volgen 3 practica waarin de geziene leerstof op een praktische manier behandeld wordt aan de hand van oefeningen en praktijkgevallen.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie bestaande uit een wetboek, meer dan 1400 slides en het standaardwerk "Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting (1162 blz.) van Yves Verdingh met een winkelwaarde van 360 EUR.

FHS-getuigschrift
Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na elke snelcursus
deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een
officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding
van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Contact

Linda De Borger
Tel.:02-210 13 43
linda.deborger@fhs.be

Docenten

  • Bart Peeters
  • Chris Vandermeersche
  • Geert Gemis
  • Hendrik Hubau
  • Sofie Van de Perre
  • Tom Schepens
  • Yves Verdingh
AGENDA ↓ AGENDA ↑
do 07-02-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B. -Onderwerping aan Ven.B. KMO-definitie en belang, Overzicht van vaststelling van belastbare grondslag, Belastbare reserves - Liquidatiereserve
do 14-02-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de beginstoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst. Bijzondere aanslap 25 % bij snelle realisatie van meerwaarden op aandelen.
do 21-02-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de begintoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde wiinst.Bijzondere aanslag 25 % bij snelle realisatie van meerwaarden op aandelen.
do 28-02-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
do 07-03-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
do 14-03-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Behandeling van uitgekeerde dividenden bij uitkerende vennootschap. Kwalificatie van dividenden, belastbare grondslag, Tarief.
do 21-03-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Uiteenzetting van de winst. Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is. Verliescompensatie in één belastbaar tijdperk. Verliescompensatie over meerdere belastbare tijdperken.
do 28-03-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Het fiscaal regime van ontvangen dividenden, DBI-aftrek en overdrachten. Verrekenbare voorheffing en FBB
do 04-04-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten, aftrek risicokapitaal en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen)
do 25-04-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten, aftrek risicokapitaal en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen)
do 02-05-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Herstructureringen. Ontbinding en vereffening, fusie en splitsing, zetelverplaatsing.
do 09-05-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B. practicum 1
do 16-05-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B. practicum 2
do 23-05-19 (18:00 - 21:30)
Ven.B. practicum 3