logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Najaar 2017
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Najaar 2017

Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelasting wil instuderen of opfrissen.

Deze lessenreeks geeft een grondig overzicht van de wettelijke regels over de vennootschapsbelasting. Eerst wordt aangeduid welke rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Daarna volgt een uiteenzetting over de vennootschapsbelasting die aansluit bij de opbouw van de fiscale aangifte. Komen achtereenvolgens aan bod: de belastbare en de vrijgestelde gereserveerde winsten, de fiscaal aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten, de uitgekeerde winsten en de roerende voorheffing daarop, de verschillende vrijstellingen ten voordele van vennootschappen (zoals de definitief belaste inkomsten) en de aftrek van vorige verliezen. Bijzondere aandacht krijgt de notionele interestaftrek. Tenslotte volgt een overzicht van de gewone en bijzondere tarieven van de vennootschapsbelasting.

Daarna volgen 3 practica waarin de geziene leerstof op een praktische manier behandeld wordt aan de hand van oefeningen en praktijkgevallen.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie.

FHS-Attest

Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na elke snelcursus deelnemen aan een eindproef. Aan de geslaagden zal een “FHS- attest” worden uitgereikt, met omstandige vermelding van de inhoud van de gevolgde cursus.


Docenten

  • Bart Peeters
  • Chris Vandermeersche
  • Geert Gemis
  • Hendrik Hubau
  • Sofie Van de Perre
  • Yves Verdingh
AGENDA ↓ AGENDA ↑
do 28-09-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B. -Onderwerping aan Ven.B. KMO-definitie en belang, Overzicht van vaststelling van belastbare grondslag, Belastbare reserves
do 05-10-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Vrijgestelde reserves, Correctie begintoestand reserves, Bijzondere aanslag 20% bij snelle realisatie van meerwaarden op aandelen, Liquidatiereserves
do 12-10-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Vrijgestelde reserves, Correctie begintoestand reserves, Bijzondere aanslag 20% bij snelle realisatie van meerwaarden op aandelen, Liquidatiereserves
do 19-10-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
do 09-11-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
do 16-11-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Dividenden, Uitgekeerde dividenden
do 23-11-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Omdeling van het fiscaal resultaat, Tweede en derde bewerking, Verliescompensatie buitenlandse inkomsten, 7e bewerking
do 30-11-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Het fiscaal regime van ontvangen dividenden, DBI-aftrek, Verrekenbare voorheffing en FBB
do 07-12-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Notionele interestaftrek, Investeringsaftrek
do 14-12-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Octrooiaftrek, Samenvatting van de verschillende bewerkingen, Belastingtarief
do 21-12-17 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Herstructureringen
do 11-01-18 (13:30 - 17:00)
Ven.B. practicum 1
do 18-01-18 (13:30 - 17:00)
Ven.B. practicum 2
do 25-01-18 (13:30 - 17:00)
Ven.B. practicum 3