logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Personenbelasting grondige snelcursus - Najaar 2018
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 04-05-20
tot 31-10-20
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Personenbelasting grondige snelcursus - Najaar 2018

De uitvoering van de Zesde Staatshervorming zorgde vanaf het inkomstenjaar 2014voor een grondige wijziging van het stelsel van de personenbelasting. De alleenheerschappij van de federale overheid over deze belasting is sindsdien door- broken. De Gewesten hebben voortaan de bevoegdheid om eigen belastingverminderingen, maar ook eigen vermeerderingen in te voeren. Dit uitte zich vorig jaar in drie verschillende aangiftes in de personenbelasting, één voor elk gewest (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) Vooral op het vlak van de fiscaliteit van de eigen woning en de woonkredieten dienen zich nieuwe denkpatronen aan.

Een update van de principes die de onroerend goed fiscaliteit beheersen, dringt zich bijgevolg op. Ook op het vlak van de fiscaliteit van de opbrengsten van be- leggingen en andere roerende inkomsten zijn er belangrijke ontwikkelingen te ver- melden, vooral onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak.

Nieuwe inzichten zijn er ook permanent over de beroepsinkomsten, de be- lastbare voordelen van alle aard, naast de vrijgestelde sociale voordelen en kosten- vergoedingen. Aansluitend volgt een geactualiseerd overzicht van de aftrekbare beroepskosten.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de personenbelasting wordt berekend. Van jaar tot jaar verdient de berekening van de belasting meer aandacht, omdat uitgaven die voorheen van het belastbaar inkomen werden afgetrokken meer en meer worden omgezet in een vermindering van de belasting. De recente Staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat de lijst van de belastingverminderingen nog wat langer wordt.

Gespreid over een periode van 15 weken krijgt u een grondig gestructureerd overzicht van de nieuwe personenbelasting.

Volgende onderwerpen worden besproken:
- de gezinsfiscaliteit en de vaststelling van de verschuldigde belasting;
- het onroerend, het roerend en het divers inkomen;
- de beroepsinkomsten van werknemers en bedrijfsleiders;
- de vervangingsinkomsten (pensioenen, ziekte- en ongevallenvergoedingen, enz);
- de aftrekbare kosten;
- de winsten van ondernemers;
- de baten van beoefenaars van een vrij beroep en andere zelfstandigen;
- de fiscale tegemoetkomingen van de overheid aan zelfstandigen;
- de aftrekbare kosten. Daarna volgen nog 3 practica waarin de geziene leerstof op een praktische manier behandeld wordt aan de hand van oefeningen en praktijkgevallen.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie.

FHS-getuigschrift
Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na elke snelcursus
deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een
officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding
van de inhoud van de gevolgde opleiding. 

Contact

Linda De Borger
Tel.:02-210 13 43
linda.deborger@fhs.be

Docenten

  • Luc Maes
  • Maurice De Mey
  • Nathalie Nimmegeers
AGENDA ↓ AGENDA ↑
ma 24-09-18 (13:30 - 17:00)
PB-Inleiding, Principes van gezinsfiscaliteit
ma 01-10-18 (13:30 - 17:00)
PB-Onroerend inkomen
ma 08-10-18 (13:30 - 17:00)
PB-Roerend inkomen
ma 15-10-18 (13:30 - 17:00)
PB-Divers inkomen, Aftrekbare bestedingen en langetermijnsparen
ma 22-10-18 (13:30 - 17:00)
PB-Aftrekbare bestedingen en langetermijnsparen, Woonfiscaliteit
ma 29-10-18 (13:30 - 17:00)
PB-Bezoldigingen, werknemers en bedrijfsleiders
ma 05-11-18 (13:30 - 17:00)
PB-Vervangingsinkomsten en pensioenen
ma 12-11-18 (13:30 - 17:00)
PB-Beroepskosten
ma 19-11-18 (13:30 - 17:00)
PB-Beroepskosten, Beroepsverliezen
ma 26-11-18 (13:30 - 17:00)
PB-Winst en baten
ma 03-12-18 (13:30 - 17:00)
PB-Winst en baten, Meerwaarden, Stopzetting van activiteit
ma 10-12-18 (13:30 - 17:00)
PB-Economische vrijstellingen, Toekenning en bezoldiging aan de meewerkende echtgenoot en belastingkrediet
ma 14-01-19 (13:30 - 17:00)
PB Practicum 1
ma 21-01-19 (13:30 - 17:00)
PB Practicum 2
ma 28-01-19 (13:30 - 17:00)
PB practicum 3