logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » NIEUW Vennootschapsrecht grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

NIEUW Vennootschapsrecht grondige snelcursus - Voorjaar 2019 - BRUSSEL

Het vennootschapsrecht is voortdurend in beweging. De rechtspraak evolueert en regelmatig ondergaat de wetgeving grondige wijzigingen en aanpassingen. Op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de Kamer ingediend. Dit wetsontwerp zal een copernicaanse revolutie in het vennootschapsrechtelijk denken met zich mee brengen. De geplande inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2019 met een vrij lange overgangsregeling.
 
In deze cyclus wordt de huidige van toepassing zijnde wetgeving behandeld. Per item wordt de link gelegd naar de op stapel staande wijzigingen en de invloed ervan op de bestaande situaties: oprichting N.V., kapitaal en kapitaalbewegingen, effecten (aandelen, obligaties), bestuur, dagelijks bestuur, directiecomité, toezicht, aansprakelijkheid van oprichters, bestuur en commissaris, de maatschap, B.V.B.A. (BV) en C.V., conflicten, ontbinding, vereffening, fusies en splitsingen en algemene vergadering.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie bestaande uit een wetboek, meer dan 1000 slides en de cursus Vennootschapsrecht FHS (778 blz.)

FHS-Getuigschrift 

Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Betaald Educatief Verlof

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van Betaald Educatief Verlof.