logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting - Voorjaar 2020 - GENT
afdrukken PDF genereren
Bedrag : €940 (incl. BTW)
Datum: 18 februari 2020

GENT
Technologiecampus Odisee 
Gebroeders de Smetstraat 1
9000 Gent

14 dinsdagavonden van 18u00 tot 21u30
  
18.02 – 25.02 – 03.03 – 10.03 – 17.03 – 24.03 – 31.03 – 21.04 – 28.04 – 05.05 – 12.05 - 19.05 - 26.05 - 02.06.2020

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting - Voorjaar 2020 - GENT

Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelasting wil instuderen of opfrissen. De maatregelen uit het zomerakkoord van 2017 en de daarop volgende reparatiewetgevingen hebben immers jarenlange gevestigde denkpatronen op de helling gezet.

Deze lessenreeks geeft een grondig overzicht van de wettelijke regels over de vennootschapsbelasting. Eerst wordt aangeduid welke rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Daarna volgt een uiteenzetting over de vennootschapsbelasting die aansluit bij de opbouw van de fiscale aangifte. Komen achtereenvolgens aan bod: de belastbare en de vrijgestelde gereserveerde winsten, de fiscaal aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten, de uit- gekeerde winsten en de roerende voorheffing daarop, de verschillende vrijstellingen ten voordele van vennootschappen (zoals de definitief belaste inkomsten) en de aftrek van vorige verliezen. Tenslotte volgt een overzicht van de verlaagde, de gewone en de bijzondere tarieven van de vennootschapsbelasting, de voorwaarden die daarbij gelden en het aanleggen van een liquidatietreserve.

Daarna volgen 3 practica waarin de geziene leerstof op een praktische manier behandeld wordt aan de hand van oefe­ningen en praktijkgevallen.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie bestaande uit een wetboek, meer dan 1400 slides en het standaardwerk "Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting (1162 blz.) van Yves Verdingh met een winkelwaarde van 360 EUR.

FHS-Getuigschrift

Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Financiële tussenkomsten

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van:

-         Vlaams opleidingsverlof (VOV) (Vlaamse Gemeenschap)

-         Betaald Educatief Verlof (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

-         KMO-portefeuille

-         Liberform opleidingspremie (PC 336)

 

Contact

Linda De Borger
Tel.:02-210 13 43
linda.deborger@fhs.be

Docenten

  • Bart Peeters
  • Chris Vandermeersche
  • Filip Vandenberghe
  • Geert Gemis
  • Hendrik Hubau
  • Leen Sleeuwaert
AGENDA ↓ AGENDA ↑
di 18-02-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B. -Onderwerping aan Ven.B. KMO-definitie en belang, Overzicht van vaststelling van belastbare grondslag, Belastbare reserves - Liquidatiereserve
di 25-02-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de beginstoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst.
di 03-03-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de begintoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst.
di 10-03-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
di 24-03-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B. practicum sessie 1: Oefening Vak I A & B
di 17-03-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
di 31-03-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Behandeling van uitgekeerde dividenden bij uitkerende vennootschap. Kwalificatie van dividenden, belastbare grondslag, Tarief.
di 21-04-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Uiteenzetting van de winst. Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is. Verliescompensatie in één belastbaar tijdperk. Verliescompensatie over meerdere belastbare tijdperken.
di 28-04-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Het fiscaal regime van ontvangen dividenden, DBI-aftrek en overdrachten. Verrekenbare voorheffing en FBB
di 05-05-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen) Verrekenbare voorh. en FBB.
di 12-05-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen) Verrekenbare voorh. en FBB.
di 19-05-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B.-Herstructureringen. Ontbinding en vereffening, fusie en splitsing, zetelverplaatsing.
di 26-05-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B. practicum sessie 2: Oefening Vak II & Vak III
di 02-06-20 (18:00 - 21:30)
Ven.B. practicum sessie 3: Globale oefening
di 16-06-20 (18:00 - 21:30)
Examensessie