logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting - Najaar 2019 - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting - Najaar 2019 - BRUSSEL

Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelasting wil instuderen of opfrissen. De maatregelen uit het zomerakkoord van 2017 en de daarop volgende reparatiewetgevingen hebben immers jarenlange gevestigde denkpatronen op de helling gezet.

Deze lessenreeks geeft een grondig overzicht van de wettelijke regels over de vennootschapsbelasting. Eerst wordt aangeduid welke rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Daarna volgt een uiteenzetting over de vennootschapsbelasting die aansluit bij de opbouw van de fiscale aangifte. Komen achtereenvolgens aan bod: de belastbare en de vrijgestelde gereserveerde winsten, de fiscaal aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten, de uit- gekeerde winsten en de roerende voorheffing daarop, de verschillende vrijstellingen ten voordele van vennootschappen (zoals de definitief belaste inkomsten) en de aftrek van vorige verliezen. Tenslotte volgt een overzicht van de verlaagde, de gewone en de bijzondere tarieven van de vennootschapsbelasting, de voorwaarden die daarbij gelden en het aanleggen van een liquidatietreserve.

Daarna volgen 3 practica waarin de geziene leerstof op een praktische manier behandeld wordt aan de hand van oefe­ningen en praktijkgevallen.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie bestaande uit een wetboek, meer dan 1400 slides en het standaardwerk "Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting (1162 blz.) van Yves Verdingh met een winkelwaarde van 360 EUR.

FHS-Getuigschrift

Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Financiële tussenkomsten

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van:

-         Vlaams opleidingsverlof (VOV) (Vlaamse Gemeenschap)

-         Betaald Educatief Verlof (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

-         KMO-portefeuille

-         Liberform opleidingspremie (PC 336)

 

Contact

Linda De Borger
Tel.:02-210 13 43
linda.deborger@fhs.be

Docenten

  • Bart Peeters
  • Chris Vandermeersche
  • Geert Gemis
  • Hendrik Hubau
  • Yves Verdingh
AGENDA ↓ AGENDA ↑
do 26-09-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B. -Onderwerping aan Ven.B. KMO-definitie en belang, Overzicht van vaststelling van belastbare grondslag, Belastbare reserves - Liquidatiereserve
do 03-10-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de beginstoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst. Bijzondere aanslap 25 % bij snelle realisatie van meerwaarden op aandelen.
do 10-10-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de begintoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde wiinst.Bijzondere aanslag 25 % bij snelle realisatie van meerwaarden op aandelen.
do 17-10-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
do 24-10-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen
do 31-10-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Behandeling van uitgekeerde dividenden bij uitkerende vennootschap. Kwalificatie van dividenden, belastbare grondslag, Tarief.
do 07-11-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Uiteenzetting van de winst. Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is. Verliescompensatie in één belastbaar tijdperk. Verliescompensatie over meerdere belastbare tijdperken.
do 14-11-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Het fiscaal regime van ontvangen dividenden, DBI-aftrek en overdrachten. Verrekenbare voorheffing en FBB
do 21-11-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten, aftrek risicokapitaal en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen)
do 28-11-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten, aftrek risicokapitaal en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen)
do 05-12-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B.-Herstructureringen. Ontbinding en vereffening, fusie en splitsing, zetelverplaatsing.
do 24-10-19 (09:00 - 12:30)
Ven.B. practicum 1
do 12-12-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B. practicum 2
do 19-12-19 (13:30 - 17:00)
Ven.B. practicum 3