logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Grondige snelcursus NIEUW Wetboek vennootschappen en verenigingen - Najaar 2019 - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Grondige snelcursus NIEUW Wetboek vennootschappen en verenigingen - Najaar 2019 - GENT

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (wet 23 maart 2019, BS 4 april 2019) is op 1 mei 2019 in werking getreden. Reeds bestaande vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe wetgeving onderworpen worden, tenzij zij er reeds eerder voor kiezen (opt-in). De statuten van de huidige vennootschappen moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in overeenstemming zijn met het nieuwe WVV.

Deze nieuwe wetgeving verandert het bestaande vennootschapsrecht fundamenteel:

-         Beperking van het aantal vennootschapsvormen
-         de intrede van de kapitaalloze BV
-         loskoppeling van stemrecht en winstaandeel
-         (relatieve) beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid
-         procedures en quota voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen
-         de geschillenregeling (uitsluiting en uittreding)
-         . . .

Een aantal bepalingen zullen dwingend van aard zijn, zoals de liquiditeits- en solvabiliteitstest bij een uitkering van dividenden of de geschillenregeling. Voor andere bepalingen zullen de statuten een afwijkende regeling kunnen bevatten.

Ook het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV verscheen op 30 april in het Belgisch Staatsblad.

Daarmee kan het nieuwe wetboek in de praktijk worden geïmplementeerd.

Tijdens deze cyclus van 10 lessen behandelen de docenten het nieuwe vennootschapsrecht volledig. Daarbij zal de indeling van het Wetboek als leidraad dienen. Steeds wordt, daar waar nodig, de link naar de overgangsmaatregelen gelegd. De volgende grote blokken zullen gedurende één of meerdere lessen worden toegelicht:

-         algemene bepalingen
-         de BV
-         de Coöperatieve vennootschap en de (i) vzw
-         de NV
-         de maatschap, VOF, de stichting en commanditaire vennootschap
-         de bestuurdersaansprakelijkheid
-         conflicten en geschillenregeling
-         herstructurering – omzetting van vennootschappen - ontbinding

FHS-Getuigschrift

Geheel vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS-getuigschrift” worden overhandigd met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Financiële tussenkomsten

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van:

 

-         Vlaams opleidingsverlof (VOV) (Vlaamse Gemeenschap)

-         Betaald Educatief Verlof (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

-         KMO-portefeuille

-         Liberform opleidingspremie (PC 336)

 

Contact

Linda De Borger
Tel.:02-210 13 43
linda.deborger@fhs.be

AGENDA ↓ AGENDA ↑
do 03-10-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- Algemene Bepalingen
do 10-10-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- De BV
do 17-10-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- De BV
do 24-10-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- De Coöperatieve vennootschap - de vzw
do 31-10-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- De NV
do 07-11-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- Bestuurdersaansprakelijkheid
do 14-11-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- Conflicten en geschillenregeling
do 21-11-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- De maatschap - VOF - De stichting en commanditaire vennootschap
do 28-11-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding
do 05-12-19 (18:00 - 21:30)
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding