logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Successieplanning - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 1200
Datum: 05 februari 2019
van 13.30 tot 17.00 uur
 
Opmerkingen:

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Deze cursus vindt plaats op
5/02, 12/02, 19/02, 26/02, 5/03,12/03, 19/03, 26/03, 2/04, 23/04 en 30/04/2019

Prijs voor de volledige reeks: 1200 euro
Prijs per sessie: 120 euro

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Successieplanning - BRUSSEL (19/60 B)

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt  onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks, ontvangen gratis het standaardwerk “Praktijkgids successieplanning” van professor mr. Jos Ruysseveldt. Zij betalen 1.200 euro voor de volledige reeks.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.


Deel 1: Fundamentele principes in het Burgerlijk en Fiscaal Recht
1. Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht (19/61 B)
2. Principes van successierecht - 2 lessen (19/62 B)

Deel 2: Instrumenten van planning, overdracht  en controle
3. Het testament als instrument van planning en overdracht (19/63 B)
4. Het huwelijkscontract als instrument van planning en overdracht (19/64 B)
5. De schenking als instrument vanplanning en overdracht - 2 lessen (19/65 B)

Deel 3: Controlemechanismen
6. Controle en successieplanning via een maatschap (19/66 B)
7. Controle en successieplanning via een stichting (19/67 B)
8. Overdracht van familiale ondernemingen (19/68 B)
9. Globale oefeningensessie en planning in specifieke situaties (19/69 B)