logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Personenbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2018
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Personenbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2018

De uitvoering van de Zesde Staatshervorming heeft gezorgd voor een grondige wijziging van het stelsel van de personenbelasting vanaf het inkomstenjaar 2014. De alleenheerschappij van de federale overheid over deze belasting is sindsdien doorbroken. De Gewesten hebben voortaan de bevoegdheid om eigen belastingverminderingen, maar ook eigen vermeerderingen in te voeren. Vooral op het vlak van de fiscaliteit van de eigen woning en de woonkredieten moeten nieuwe denkpatronen gevolgd worden.

Een update van de principes die de onroerendgoedfiscaliteit beheersen, dringt zich bijgevolg op. Ook op het vlak van de fiscaliteit van de opbrengsten van beleggingen en andere roerende inkomsten zijn er belangrijke ontwikkelingen te vermelden, vooral onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak. Nieuwe inzichten zijn er ook permanent over de beroepsinkomsten, de belastbare voordelen van alle aard, naast de vrijgestelde sociale voordelen en kostenvergoedingen. Aansluitend volgt een geactualiseerd overzicht van de aftrekbare beroepskosten.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de personenbelasting wordt berekend. Van jaar tot jaar verdient de berekening van de belasting meer aandacht, omdat uitgaven die voorheen van het belastbaar inkomen werden afgetrokken meer en meer worden omgezet in een vermindering van de belasting. De recente Staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat de lijst van de belastingaftrekken nog wat langer wordt.

Gespreid over een periode van 15 weken krijgt u een grondig gestructureerd overzicht van de nieuwe personenbelasting.

Volgende onderwerpen worden besproken:
- de gezinsfiscaliteit en de vaststelling van de verschuldigde belasting;
- het onroerend, het roerend en het divers inkomen;
- de beroepsinkomsten van werknemers en bedrijfsleiders;
- de vervangingsinkomsten (pensioenen, ziekte- en ongevallenvergoedingen, enz);
- de aftrekbare kosten;
- de winsten van ondernemers;
- de baten van beoefenaars van een vrij beroep en andere zelfstandigen;
- de fiscale tegemoetkomingen van de overheid aan zelfstandigen;
- de aftrekbare kosten. Daarna volgen nog 3 practica waarin de geziene leerstof op een praktische manier behandeld wordt aan de hand van oefeningen en praktijkgevallen.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie waaronder een wetboek en cursus "Personenbelasting FHS" (814 blz.)

FHS-attest
Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na elke snelcursus deelnemen aan een eindproef. De geslaagden ontvangen een “FHS-attest”, met omstandige vermelding van de inhoud van de gevolgde cursus.

Contact

Linda De Borger
Tel.:02-210 13 43
linda.deborger@fhs.be

Docenten

  • Luc Maes
  • Maurice De Mey
  • Nathalie Nimmegeers
AGENDA ↓ AGENDA ↑
ma 05-02-18 (18:00 - 21:30)
PB-Inleiding, Principes van gezinsfiscaliteit
ma 12-02-18 (18:00 - 21:30)
PB-Onroerend inkomen
ma 19-02-18 (18:00 - 21:30)
PB-Roerend inkomen
ma 26-02-18 (18:00 - 21:30)
PB-Divers inkomen, Aftrekbare bestedingen en langetermijnsparen
ma 05-03-18 (18:00 - 21:30)
PB-Aftrekbare bestedingen en langetermijnsparen, Woonfiscaliteit
ma 12-03-18 (18:00 - 21:30)
PB-Bezoldigingen, werknemers en bedrijfsleiders
ma 19-03-18 (18:00 - 21:30)
PB-Vervangingsinkomsten en pensioenen
ma 26-03-18 (18:00 - 21:30)
PB-Beroepskosten
ma 16-04-18 (18:00 - 21:30)
PB-Beroepskosten, Beroepsverliezen
ma 23-04-18 (18:00 - 21:30)
PB-Winst en baten
ma 30-04-18 (18:00 - 21:30)
PB-Winst en baten, Meerwaarden, Stopzetting van activiteit
ma 07-05-18 (18:00 - 21:30)
PB-Economische vrijstellingen, Toekenning en bezoldiging aan de meewerkende echtgenoot en belastingkrediet
ma 14-05-18 (18:00 - 21:30)
PB Practicum 1
ma 28-05-18 (18:00 - 21:30)
PB Practicum 2
ma 04-06-18 (18:00 - 21:30)
PB practicum 3