logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Fiscaliteit en onroerend goed - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscaliteit en onroerend goed - BRUSSEL (20/80 B)

Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.


Deel 1: Fiscale aspecten van de verkrijging van een onroerend goed
1. Verkrijging met heffing van de btw (20/81 B)

Deel 2: Beheer van onroerend goed
2. De patrimoniumvennootschap (20/82 B)

Deel 3: Bijzondere verkrijgingsvormen
3. Onroerende leasing, fiscale aspecten (20/83 B)
4. Verkrijging van onroerend goed via een aanvullende pensioenregeling (20/84 B)
5. Gesplitste aankoop van onroerend goed (20/85 B)

Deel 4: Vervreemding van onroerend goed 
6. Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies (20/86 B)
7. Meerwaarde bij de vervreemding van een onroerend goed (20/87 B)
8. Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap (20/88 B)