logo
Home » Aanbod » Grondige snelcursussen » Successieplanning - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Successieplanning - BRUSSEL (20/60 B)

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisprincipes betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt  onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van
de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks betalen 1.200 euro.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.


Deel 1: Fundamentele principes in het Burgerlijk en Fiscaal Recht
1. Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Principes van erfrecht - 2 lessen (20/61 B)
2. Principes van successierecht - 2 lessen (20/62 B)

Deel 2: Instrumenten van planning, overdracht  en controle
3. Het testament als instrument van planning en overdracht (20/63 B)
4. Het huwelijkscontract als instrument van planning en overdracht (20/64 B)
5. De schenking als instrument van planning en overdracht - 2 lessen (20/65 B)

Deel 3: Controlemechanismen
6. Controle en successieplanning via een maatschap (20/66 B)
7. Controle en successieplanning via een stichting (20/67 B)
8. Overdracht van familiale ondernemingen (20/68 B)
9. Globale oefeningensessie en planning in specifieke situaties (20/69 B)