logo
Home » Aanbod » Seminaries » Workshop vennootschapsbelasting "de 9 bewerkingen" – Nieuw berekeningsschema n.a.v. de Zomerwetgeving - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Workshop vennootschapsbelasting "de 9 bewerkingen" – Nieuw berekeningsschema n.a.v. de Zomerwetgeving - LAAKDAL (18/33 L)

Om de belastbare grondslag van een vennootschap te bepalen, moeten er een aantal bewerkingen doorlopen worden. De volgorde van deze bewerkingen is wettelijk vastgelegd. Tijdens deze workshop worden de bewerkingen op praktische wijze benaderd. Moeilijkheden en onduidelijkheden worden hierbij ontrafeld. Ook wordt er rekening gehouden met de wijzigingen doorgevoerd door de Wet van 25 december 2017 houdende hervorming van de vennootschapsbelasting.

Voornoemde wet voert voor ondernemingen met een winst van meer dan 1 mio euro een minimumbelasting in. De beperking heeft betrekking op een korf bestaande uit: de vorige verliezen, overgedragen DBI-aftrek, overgedragen innovatieaftrek, overgedragen notionele interestaftrek en de hervormde incrementele notionele interestaftrek. Deze beperking heeft tot gevolg dat 30 % van de resterende winst boven 1 mio euro een “minimale belastbare winst” vormt. Om de aftrekbeperking mogelijk te maken past de wetgever de volgorde van de bewerkingen aan.

Elke bewerking wordt besproken aan de hand van de recentste administratieve bepalingen en relevante rechtspraak.

Deze training richt zich voornamelijk tot de medewerkers van kantoren van accountants, belastingconsulenten en boekhouders.

Spreker

Donald Vandenberghe
Partner Flamée & Partners, Accountants en Belastingconsulenten, Lid examencommissie IAB