logo
Home » Aanbod » Seminaries » Winsten en verliezen van (groeps)vennootschappen met elkaar compenseren: vanaf 2019 een zee van opportuniteiten - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Winsten en verliezen van (groeps)vennootschappen met elkaar compenseren: vanaf 2019 een zee van opportuniteiten - GENT (19/38 G)

"Praktijkvoorbeelden fiscale consolidatie ook voor kmo’s"

Vanaf aanslagjaar 2020 gaat de tweede fase van de belangrijke hervorming van de vennootschapsbelasting met de wet van 25 december 2017 in werking, waarbij we in België een dergelijke fiscale consolidatie kunnen doorvoeren. Met behulp van dit systeem kunnen we, mits het voldoen van een groepsbijdrage t.b.v. de fiscale besparing, het verlies volledig overdragen binnen een groep. Om dit te realiseren zijn vanzelfsprekend enkele nogal pittige voorwaarden te vervullen en zijn er natuurlijk zogenaamde antimisbruikmaatregelen.

Maar ondanks dit brengt het systeem een waaier aan mogelijkheden die ons een stap dichter brengen tot een volledige fiscale consolidatie. Want elke vennootschap die deel uit maakt van deze “groep” moet nog steeds zelf een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen. In heel wat EU-lidstaten bestaat al één of andere regeling m.b.t. de fiscale consolidatie.

De vele uitdagingen en opportuniteiten situeren zich op een heel ruim vlak. Zo is om te beginnen de start bepaald met ingang van het aanslagjaar 2020 maar wel enkel voor de boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2019. Vervolgens hebben we de situatie waarbij enkel een ‘groepsbijdrage’ verschuldigd is t.b.v. de belastingbesparing. Stelt zich dan de vraag wat met .. de rest moet en kan gebeuren. Vormen deze dan een belastbare reserve ? Indien ja, komen ze in aanmerking om bv. als liquidatiereserve aangelegd te worden ?

Maar ook wanneer we enkel kijken naar het overdraagbaar verlies tussen vennootschappen is alles niet zo eenvoudig. Om te beginnen komen enkel verliezen van het jaar in aanmerking. Een verlieslatende groeps-vennootschap kan dus haar in het verleden opgebouwde verliezen hiervoor niet gebruiken. En is het alles of niets ? Voor altijd of jaar per jaar een keuze ? Vergeet overigens ook niet dat hier enkel “fiscale” verliezen in aanmerking komen, waarbij dan onmiddellijk de vraag rijst hoe het zit met de boekhoudkundige verliezen ? Quid de fiscale verwerking van dit alles ?

Verder moet dat alles netjes in een groepsbijdrageovereenkomst opgenomen worden.

Zoals gezegd, zijn een groot aantal voorwaarden te vervullen alvorens we van dit, toch wel heel, voordelig systeem kunnen genieten. Om te beginnen moet de groep heel “intiem en intens” zijn alvorens er een overeenkomst mogelijk is. Dit niet alleen in hoge mate, maar ook al een hele termijn. Weliswaar kan vb. de deelneming in opgaande lijn worden aangetoond en kunnen zo “zustervennootschappen” in aanmerking komen.

Dit volledig nieuw fiscaal gunstregime wordt helemaal uit de doeken gedaan, met vele praktische voorbeelden, bruikbare besprekingen en voorbeelden m.b.t. de invloed er van op andere fiscale aftrekposten net als de impact er van op de jaarrekening.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven