logo
Home » Aanbod » Seminaries » Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing – Casestudy’s - E-SEMINARIE
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 05 mei 2020
van

On demand

Opmerkingen:

U kan zich nog tot 31 augustus 2020 inschrijven om dit seminarie on demand te volgen.

Soortgelijke opleidingen

van 25-05-20
tot 31-10-20
Personenbelasting aanslagjaar 2020 - practicum - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing – Casestudy’s - E-SEMINARIE (20/25 O)

Het stelsel van de roerende voorheffing is door de jaren heen een uitgebreide en complexe materie geworden. In dit seminarie wordt aan de hand van casestudy’s nagegaan wie in welbepaalde gevallen als schuldenaar van de roerende voorheffing wordt beschouwd.

Schuldenaar van de RV is in principe hij die het roerend inkomen verschuldigd is. Hij moet de RV aan de bron inhouden. Maar in sommige gevallen duidt de wet de genieter van het roerend inkomen als schuldenaar van de RV aan. In het seminarie wordt deze toch wel ingewikkelde materie op een overzichtelijke manier toegelicht.

In de eerste plaats wordt ingegaan op de situatie wanneer een aan de RPB onderworpen belastingplichtige roerende inkomsten van Belgische oorsprong heeft toegekend gekregen of dergelijke inkomsten van buitenlandse oorsprong in België heeft geïnd, en die toekenning of inning is gebeurd zonder inhouding van RV aan de bron. Wie is in dit geval de schuldenaar van de RV, rekening houdend met de talrijke wetswijzigingen die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd?

Ook wordt dieper ingegaan op de problematiek inzake de verzaking van RV die de aan spaarders/niet-inwoners toegekende inkomsten van obligaties, kasbons of andere soortgelijke effecten die het voorwerp zijn van een inschrijving op naam bij de uitgever en inkomsten van niet door effecten vertegenwoordigde schuldvorderingen en leningen onder bepaalde voorwaarden genieten.

Een andere topic binnen dit seminarie behandelt het thema van schuldenaar van de roerende voorheffing in het geval roerende goederen (bijvoorbeeld aandelen) in onverdeeldheid worden gehouden. Wie is in dat geval de roerende voorheffing verschuldigd?

Spreker

Ward Willems
Doctoraatsonderzoeker bij het Instituut voor Fiscaal Recht - KU Leuven